2016 m. balandžio 26 d. termino finansuotų projektų sąrašas

2016 m. birželio 27 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2016 m. birželio 23 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2016 m. birželio 23 6 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros l. e. p. direktorės įsakymu Nr. 02-01a-43, buvo priimtas sprendimas dėl 44 projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 2016 m. balandžio 26 d. terminui pateiktiems 1 ir 3 pagrindinio veiksmo projektams.

2 pagrindinio veiksmo projektų rezultatai bus paskelbti atlikus dvigubo finansavimo rizikos vertinimą.

Čia rasite finansuotų xlsx > ir nefinansuotų xlsx > projektų sąrašus.

2016 m. balandžio 26 d. terminui buvo galima teikti paraiškas 1 pagrindiniam veiksmui – jaunimo mainams, Europos savanorių tarnybai, jaunimo darbuotojų mobilumui; 2 pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje ir 3 pagrindiniam veiksmui – struktūrinio dialogo projektams. Iš viso gautos 145 paraiškos. Finansavimas skirtas 44 projektams.*

* į šį skaičių neįeina 2 pagrindinio veiksmo projektai.

|