2016 m. balandžio 26 d. terminui jaunimo srityje gautos 145 paraiškos

2016 m. balandžio 28 d.

2016 m. balandžio 26 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gautos 145 paraiškos.

123 paraiškos pateiktos pirmajam pagrindiniam veiksmui (KA1): jaunimo mainams – 58*, Europos savanorių tarnybai – 26, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui – 40*. Antrajam pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – pateikta 15 paraiškų, struktūrinio dialogo projektams – 7 paraiškos.

* vienoje paraiškoje numatomos abi veiklos – tiek jaunimo mainai, tiek su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas.

|