2016 m. spalio 4 d. terminui jaunimo srityje gautos 122 paraiškos

2016 m. spalio 03 d.

2016 m. spalio 4 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gautos 122 paraiškos.

110 paraiškų pateiktos pirmajam pagrindiniam veiksmui (KA1): jaunimo mainams – 57*, Europos savanorių tarnybai – 21, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui – 34*. Antrajam pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – pateiktos 8 paraiškos, struktūrinio dialogo projektams – 4 paraiškos.

*vienoje paraiškoje numatomos abi veiklos – tiek jaunimo mainai, tiek su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas. Tokių paraiškų gauta 2.

|