2016 m. vasario 2 d. terminui jaunimo srityje gauta 215 paraiškų

2016 m. vasario 08 d.

2016 m. vasario 2 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gauta 215 paraiškų.

191 paraiška pateikta pirmajam pagrindiniam veiksmui (KA1): jaunimo mainams – 102*, Europos savanorių tarnybai – 26, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui – 68*. Antrajam pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – pateikta 16 paraiškų, struktūrinio dialogo projektams – 8 paraiškos.

* penkiose paraiškose numatomos abi veiklos – tiek jaunimo mainai, tiek su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas.

|