2017 m. balandžio 26 d. terminui „Erasmus+“ jaunimo srityje sulaukta 144 paraiškų

2017 m. balandžio 29 d.

2017 m. balandžio 26 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra sulaukė 144 paraiškų.

127 paraiškos pateiktos pirmajam pagrindiniam veiksmui (KA1): jaunimo mainams – 68*, Europos savanorių tarnybai – 18*, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui – 40*. Pirmąkart buvo galima teikti paraiškas Strateginiams Europos savanorių tarnybos projektams. Šiai veiklai gautos 3 paraiškos. Antrajam pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – pateikta 13 paraiškų, struktūrinio dialogo projektams – 4 paraiškos.

*vienoje paraiškoje numatomos abi veiklos – tiek jaunimo mainai, tiek su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas. Gautos 2 tokios paraiškos.

|