2017 m. spalio 4 d. terminui „Erasmus+“ jaunimo srityje sulaukta 118 paraiškų

2017 m. spalio 13 d.

2017 m. spalio 4 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra sulaukė 118 paraiškų.

111 paraiškų pateikta pirmajam pagrindiniam veiksmui (KA1): jaunimo mainams – 65*, Europos savanorių tarnybai – 17, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui – 28*. Šio termino metu papildomai buvo galima teikti paraiškas Strateginiams Europos savanorių tarnybos projektams. Šiai veiklai gautos 2 paraiškos.

Antrajam pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – pateiktos 7 paraiškos.

Struktūrinio dialogo projektams skirtas biudžetas 2017 m. jau išdalintas, todėl konkursas paraiškoms teikti skelbiamas nebuvo.

*vienoje paraiškoje numatomos abi veiklos – tiek jaunimo mainai, tiek su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas. Gauta 1 tokia paraiška.

|