2017 m. vasario 2 d. terminui „Erasmus+“ jaunimo srityje sulaukta 180 paraiškų

2017 m. vasario 06 d.

2017 m. vasario 2 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra gavo 180 paraiškų.

155 paraiškos pateiktos pirmajam pagrindiniam veiksmui (KA1): jaunimo mainams – 73*, Europos savanorių tarnybai – 27, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui – 53*. Antrajam pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – pateikta 11 paraiškų, struktūrinio dialogo projektams – 14 paraiškų.

*vienoje paraiškoje numatomos abi veiklos – tiek jaunimo mainai, tiek su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas. Gautos 3 tokios paraiškos.

|