Paskutinės minutės konsultacija ir patarimai

2018 m. vasario 06 d.

Kviečiame pasinaudoti paskutinės minutės konsultacija ir užduoti klausimus, dėl kurių neramu, tiesiogiai Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojams.

Paskutinės minutės konsultacija rengiama likus vienai savaitei iki paraiškų teikimo termino. Manome, kad tuo metu jau esate išsigryninę idėją, tačiau gali kilti nesklandumų pildant paraišką. Esame pasiruošę atsakyti į visus kylančius klausimus ir efektyviai rasti sprendimus kylančioms bėdoms spręsti.

Taip pat dalijamės kiekvienai veiklai aktualiomis temomis ir paskutiniais patarimais. Tai yra tik rekomendacijos, į ką 2018 m. galėtų koncentruotis organizacijos, rengdamos projektus.

Šiemet puiki proga atskleisti Europos kultūros paveldo temą per JAUNIMO MAINUS ir TARPTAUTINĖS SAVANORYSTĖS PROJEKTUS. Būtent 2018 metai paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Plačiau apie įvairias temas, kurios siejamos su šiais metais, galite pasiskaityti čia.

JAUNIMO DARBUOTOJAMS skirtuose projektuose svarbu akcentuoti kompetencijų stiprinimą įvairių darbo su jaunimu formų kontekste (ar tai būtų atvirasis darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje ar darbas su specifine tiksline grupe). Nepamirškite, kad kokybiški projektai turi aiškiai numatyti, kad veiklose dalyvaujantys asmenys turi konkrečią identifikuotą tikslinę jaunimo grupę, su kuria dirba.

STRUKTŪRINIO DIALOGO projektams aktualios temos – naujos jaunimo dalyvavimo formos, aplinkosauga, informacinis raštingumas, naujų jaunimo erdvių ir programų jaunimui bendrakūrimas, pilietinis aktyvumas.

Kokybiški projektai turi aiškiai demonstruoti, jog nuosekliai įtraukia nacionalinio ar vietinio lygmens sprendimų priėmėjus į projekto veiklas. Rekomenduojama nagrinėti vietos lygmeniu svarbius aukščiau minėtų temų aspektus. Taip pat projektuose rekomenduojama įtraukti įrankius, kurie leistų objektyviai išsiaiškinti tikslinės grupės poreikius (organizuoti apklausas, tyrimus) ir remiantis šiais rezultatais įgyvendinti projekto veiklas. KA3 projektuose skatinama įtraukti bent 25 % jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių.

Susipažinti su struktūrinio dialogo ciklais ir įgyvendinimu, rekomendacijomis galima čia.

STRATEGINĖMS PARTNERYSTĖMS jaunimo srityje JTBA lauks abiejų KA2 tipų projektų – tiek inovacijas kuriančių projektų, tiek gerųjų praktikų mainų. Kokybiški projektai turėtų siekti sisteminio poveikio.

Strateginėse partnerystėse skatinama tarpsektorinė dimensija – aktyvus skirtingų sektorių atstovų bendradarbiavimas bei temos, susijusios su mažiau galimybių turinčių žmonių įtraukimu. Taip pat skatinama partnerystė su šalimis Partnerėmis, ypač iš Rytų Partnerystės regiono šalių. Organizacijos iš Rytų Partnerystės šalių dar nebuvo įtrauktos į finansuotus KA2 projektus Lietuvoje.

Trumpa 2015–2017 m. Lietuvoje finansuotų KA2 projektų temų ir veiklų apžvalga:

  • 2015 m. finansuoti projektai siekia sukurti neformaliojo ugdymo programas įtraukiant IKT, aktyvinti jaunų žmonių pilietinį dalyvavimą; sustiprinti darbo su jaunimu kokybę sukuriant skaitmeninę neformaliojo ugdymo pripažinimo sistemą naudojant atviruosius ženkliukus.
  • 2016 m. finansuoti projektai siekia didinti darbo su jaunimo kokybę integruojant mokymą apie kritinį mąstymą ir informacinį bei medijų raštingumą; sukurti programą jaunimo darbuotojams siekiant padėti integruoti pabėgėlius savo darbe. Kitu projektu siekiama sukurti jaunimo verslumo pre-akseleravimo programą, kurios metu jauni žmonės kuria startuolius ir pokyčių verslą penkiose srityse: saugumo ir gynybos, logistikos ir transporto, švariųjų technologijų, informacinių ir komunikacinių technologijų bei finansų technologijų. Taip pat į vieną iš projektų aktyviai įtraukiami jaunimo tyrėjai, kurie peržiūri jaunimo politikos situacijos analizes ir teikia grįžtamąjį ryšį politikams ir praktikams, taip siekiant ilgalaikio poveikio jaunimo politikoje.
  • 2017 m. finansuoti projektai siekia plėtoti iniciatyvas, nukreiptas į mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įdarbinimą, mokymus, praktikos galimybes testuojant ir sukuriant inovatyvų jaunimo įdarbinimo ir verslumo kompetencijomis grįstą modelį; patobulinti jaunimo informavimo paslaugų kokybę ir pasiekiamumą vietos lygmeniu sukuriant ir pritaikant vartotojui draugiškus metodus apie faktais ir ateities poreikiais grįstą jaunimo informavimą bei įtraukiant bendraamžius jaunimo informacijos švietėjus. Kito projekto metu bus sukurta jaunimo užimtumo, gebėjimų ir kompetencijų platformos – jaunimo inovacijų centro veikimo metodika, kuri remsis kvalifikuotų jaunimo darbuotojų pagalba ir mentoryste bei sinerginio bendradarbiavimo pagrindu sukurtu inovacijų centro partnerių tinklo veikimu. Per šį tinklą jauni asmenys galės mokytis ir bus prižiūrimi įvairių verslo, švietimo, kultūros, socialinės krypties ir valdžios institucijų ir įmonių specialistų, siekiant jaunimo inovatyvias idėjas ir iniciatyvas tikslingai auginti ir tobulinti. Į mažiau galimybių turinčius (tarp jų ir NEETs) nukreiptas projektas siekia sumažinti šios tikslinės grupės nedarbo lygį ir padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje sukuriant inovatyvius neformaliojo ugdymo metodais grįstus mokymus apie gyvenimo būdu grįstą įsidarbinimą (angl. lifestyle self-employment), gerinti darbo su mažiau galimybių turinčiu jaunimu kokybę.

Projektų rezultatų sklaidos platformoje galima išsamiau susipažinti su jau finansuotais projektais, jų plėtojamomis temomis ir planuojamais sukurti ar jau sukurtais rezultatais.

Primename – paskutinės minutės konsultaciją rasite čia. Taip pat visuomet galite su mumis konsultuotis telefonu (8 5) 249 7003 arba susitarti susitikimo laiką.

|