46 finansuoti „Erasmus+“ jaunimo srities projektai

2015 m. liepos 09 d.

Antrasis paraiškų teikimo terminas 2015 metais Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai atnešė rekordinį paraiškų skaičių. Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai balandžio 30 dieną buvo pateiktos 194 paraiškos. Daugiausiai projektų skirta asmenų mobilumui mokymosi tikslais – jaunimo mainams, Europos savanorių tarnybai ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui pateiktos 165 paraiškos. Sulaukta 22 strateginių partnerysčių paraiškų bei 7 paraiškų struktūrinio dialogo projektams.

2015 m. antrojo paraiškų teikimo konkursu finansavimas skirtas 46 jaunimo srities projektams – 44 pirmo pagrindinio veiksmo projektams, 1 strateginei partnerystei, 1 struktūrinio dialogo projektui. Daugiausiai projektų vyks didmiesčiuose – Vilniaus ir Kauno miestuose – 16 ir 7 atitinkamai. Mažesnių miestų lyderiai – Zarasų r., kuriame vyks 4 projektai, ir Trakų r., kuriame vyks 3 projektai.

E-jaunimo-zemelapis-2015R1-R2

Svarbu paminėti, kad 2015 m. per 1–2 terminą paraiškas pateikė 89 naujos organizacijos. Tai yra 47,9% visų pateikusių paraiškas organizacijų. 2015 m. finansuotus 98 projektus vykdo 71 organizacija. Iš jų – 35 naujos organizacijos, 2014 metais negavusios finansavimo.

Džiaugiamės matydami pirmuosius informacinių seminarų apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį rezultatus – antrajį 2015 m. ketvirtį aktyviai organizuoti renginiai regionuose į programą pritraukė organizacijų iš 11 dar programoje nedalyvaujančių savivaldybių paraiškų. Devyniose iš jų savivaldybių – Šiaulių r., Kaišiadorių r., Telšių r., Alytaus r., Tauragės r., Klaipėdos r., Panevėžio r., Utenos r., Vilkaviškio r. – organizuoti informaciniai renginiai.

Paskelbus antrojo termino rezultatus, dalyvaujančių savivaldybių žemėlapis pasipildė 8 naujomis savivaldybėmis – Druskininkų, Panevėžio r., Rietavo, Rokiškio, Šilutės, Širvintų, Ukmergės ir Zarasų r. Lyginant su 2014 m., projektai vykdomi 6 naujose savivaldybėse – Palangos, Akmenės r., Panevėžio r., Kupiškio, Biržų ir Vilkaviškio r.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra yra „Erasmus+“ nacionalinė agentūra jaunimo srityje, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui, gerinti jaunimo neformaliojo ugdymo ir darbo su jaunimu kokybę Lietuvoje.

|