Antrojo termino paraiškų teikėjams – nuotolinės konsultacijos

2021 m. rugsėjo 13 d.

Susidomėjusiuosius galimybe įgyvendinti „Europos solidarumo korpuso“ solidarumo arba savanoriškos veiklos projektus  bei  „Erasmus+“  jaunimo srities Ka1 ir Ka2 projektus ir turinčiuosius klausimų, susijusių su projekto turiniu, paraiškos pildymu ar teikimo procesu – kviečiame registruotis į nuotolines konsultacijas. 

Kvietimas teikti „Europos solidarumo korpuso“ projektų paraiškas.

Kvietimas teikti „Erasmus+“ projektų paraiškas.

KONSULTACIJOS DĖL SOLIDARUMO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO

Rugsėjo 22 d. 10 val. REGISTRACIJA: https://forms.office.com/r/pYeQhu5pzi

Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei naudingas projektas.

Šis projektas turi suteikti jaunam žmogui galimybę savo laiką bei energiją panaudoti prasmingai – prisidėti prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdyti darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos, kt. įgūdžius.

Solidarumo projektas turi turėti aiškiai apibrėžtą temą ir ji turėtų būti kylanti iš vietinės bendruomenės poreikių, susijusi su vietinės bendruomenės iššūkiais.

Svarbu:

  • Projekto iniciatyvinę grupę turi sudaryti mažiausiai penki jauni (18–30 m.) žmonės.
  • Grupei reikia turėti globojančią organizaciją, kuri atliktų teisinio atstovo vaidmenį ir, jei projektas būtų finansuotas, padėtų jaunuoliams pasirašyti dotacijos sutartį, tvarkytis su įsipareigojimais. Globojančia organizacija gali būti bet kokia organizacija, su kuria jaunuolių grupė turi patikimą santykį – pavyzdžiui, mokykla, jaunimo centras, biblioteka, įvairios NVO ir pan.
  • Projektas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

Detali informacija – programos „Europos solidarumo korpusas“ 2021 m. vadove pdf >.

Kilus klausimams taip pat galite kreiptis į projektų koordinatores telefonu ar el. paštu – kontaktai ČIA.

KONSULTACIJOS DĖL SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO

Rugsėjo 22 d. 13 val. REGISTRACIJA: https://forms.office.com/r/vTkSS1rB1S

Savanoriškos veiklos projektais organizacijos įveiklina jaunus (18–30 m.) žmones – sukuria jiems galimybę savanoriauti tarptautiniame kontekste.

Organizacija, įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą, pagal pasirinktą statusą – arba priima jaunus žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje.

Svarbu: norinčios įgyvendinti savanoriškos veiklos projektus (gauti jiems finansavimą) organizacijos pirmiausia turi  gauti tinkamo tipo Kokybės ženklą (angl. Quality Label for lead organisations) – juo patvirtinama, kad organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.

Detali informacija – programos „Europos solidarumo korpusas“ 2021 m. vadove  pdf >.

Kilus klausimams taip pat galite kreiptis į projektų koordinatores telefonu ar el. paštu – kontaktai ČIA.

KONSULTACIJOS DĖL „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIES PARAIŠKŲ TEIKIMO

Rugsėjo 23 d. 10 val. REGISTRACIJA:  https://forms.office.com/r/Y6H00xk6zQ

Konsultacija planuojantiems teikti KA1 paraiškas (jaunimo mainai, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas, jaunimo dalyvavimo veiklos)

Rugsėjo 23 d. 14 val.  REGISTRACIJA:  https://forms.office.com/r/qj7655buzc

Šioje konsultacijoje bus pristatomos KA2 veiksmo nedidelio masto jaunimo partnerystės bei bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje.

Taip pat galite kreiptis į projektų koordinatorius telefonu ar el. paštu – kontaktai ČIA.

|