Dar daugiau galimybių jaunimui – startuoja ES programa Europos solidarumo korpusas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

Lietuvoje pradeda aktyviai veikti ES programa, skirta 18–30 metų amžiaus asmenims – Europos solidarumo korpusas. Planuojama, jog pasitelkus šią programą per ateinančius kelis metus bus suteiktos galimybės 100 000 jaunuolių iš visos Europos – savanoriauti, atlikti praktiką, dirbti – ir šiomis veiklomis prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo.

Projektai – nuo pagalbos gyvūnams iki stichinių nelaimių prevencijos

Europos solidarumo korpuso programos pagrindinis tikslas yra suteikti galimybę jaunimui lavinant asmeninius įgūdžius kurti gerovę visai Europai. Tai reiškia, jog programos lėšomis bus finansuojamos veiklos, prisidedančios prie solidarios visuomenės kūrimo – pavyzdžiui, projektai gyvūnų apsaugos didinimo, sveikatos priežiūros gerinimo, socialinės integracijos skatinimo, švietimo, paramos teikiant maisto produktus, aplinkos apsaugos, stichinių nelaimių prevencijos srityse.

Galimybės ne tik savanoriauti, bet ir praktikuotis ar dirbti

Prie bendros gerovės kūrimo Europos solidarumo korpuso programa siūlo prisidėti atliekant savanorišką veiklą (2–12 mėn.), stažuojantis (2–6 mėn.) arba dirbant (3–12 mėn.).

Savanoriams programa kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame projekte susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria kišenpinigius bei maistpinigius.

Profesinės veiklos projektų dalyviams kompensuojamos kelionės išlaidos. Taip pat su jais sudaromos darbo sutartys ir mokama pagal atitinkamus nacionalinius darbo užmokestį reglamentuojančius teisės aktus bei kolektyvines sutartis – tai reiškia, jog besipraktikuojantys ir dirbantys už savo pragyvenimą, būstą turi susimokėti patys iš darbdavio mokamo atlyginimo.

Už dalyvavimą savanorystės projektuose – papildomi 0,25 balo stojant į bakalauro studijas

Be finansavimo, visi dalyvavę Europos solidarumo korpuso programos projektuose gauna po „Youthpass“ pažymėjimą – dokumentą, patvirtinantį dalyvavimą veiklose ir jų metu įgytą patirtį.

Tie, kurie „Youthpass“ gauna konkrečiai už dalyvavimą savanorystės projektuose, trukusiuose ilgiau nei 3 mėnesius, gali pasinaudoti pažymėjimu stodami į Lietuvos aukštųjų mokyklų bakalauro studijų programas ir papildomai įgyti 0,25 konkursinio balo.

Kas ir kaip gali dalyvauti? 

Europos solidarumo korpuso programa siūlo galimybių tiek jaunimui, tiek organizacijoms.

18–30 metų amžiaus žmonės, norintys įgyti savanoriškos ar profesinės patirties ir tuo pat metu prisidėti prie vieningos Europos idėjos, turi registruotis duomenų bazėje, ten nurodydami kurios veiklos patirties, kokioje srityje ir šalyje ieško. Po registracijos galimi keli variantai: laukti pasiūlymo iš organizacijos, kuri atsižvelgusi į pateiktą informaciją pasikvies dalyvauti projekte, ieškoti priimančios organizacijos ir dominančio projekto kitoje šalyje savarankiškai arba kreiptis į siunčiančią organizaciją Lietuvoje, kuri padės surasti tinkamą organizaciją bei projektą užsienyje. Lietuvos siunčiančių organizacijų sąrašą galima rasti čia.

Organizacijos, norinčios prisidėti prie Europos solidarumo korpuso programos, turi būti pripažintos kaip atitinkančios keliamus reikalavimus – tai reiškia, jog jos privalo gauti kokybės ženklą (akreditaciją).

Kokybės ženklą turinčios (arba iki spalio 16 d. pateikusios paraišką kokybės ženklui gauti) organizacijos, norinčios sulaukti atvykstančių jaunų žmonių arba galinčios padėti jiems išvykti veikti svetur, turi teikti projektų pasiūlymus. Pirmojo pasiūlymų teikimo terminas – iki 2018 m. spalio 16 d.

2018–2020 metams Europos solidarumo korpuso programai bendrai skirta 375,6 mln. eurų suma.

Lietuvoje šią programą administruoja, koordinuoja ir programa pasinaudoti norinčius konsultuoja  Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

 

 

|