Dažnai užduodami klausimai

2022 m. vasario 20 d.

Per įvairius renginius, konsultacijas sulaukiame klausimų, į kuriuos stengiamės iškart atsakyti. Tačiau kartais per renginį laiko viskam aptarti nepakanka. Čia publikuojame per renginius nespėtus atsakyti jūsų klausimus ir atsakymus į juos.

 „Erasmus+“ jaunimo dalyvavimo veiklos

Ar gali savivaldybės administracija teikti paraišką?

Taip, gali.  Gali klaidinti lietuviškas Programos vadovo vertimas.

Dalyvaujančioji organizacija gali būti: ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje.

Angliškoje Programos vadovo versijoje rašoma taip:

A participating organisation can be: a non-profit organisation, association, NGO; European Youth NGO; a public body at local, regional, national level; a social enterprise; a profit-making body active in Corporate Social Responsibility.

Ar galima projektą pritaikyti eigoje?

Pagrindinės projekto veiklos turi būti aprašytos paraiškoje ir vėliau keistis negali. Tai yra projekto esmė, tai vertino ekspertai, tam ir buvo skirtas finansavimas. Tačiau, vykdant projektą, galima veiklas šiek tiek koreguoti, atsižvelgiant į naujas aplinkybes, dalyvių skaičių ir poreikius, projekto partnerių pasiūlymus ir pan.  Jei nepavyksta įgyvendinti visų suplanuotų veiklų (o taip irgi būna), organizatoriai galutinėje ataskaitoje atsiskaito už įgyvendintas veiklas, nurodo priežastis, dėl kurių kažkas neįvyko, ir pripažįstamos tik įvykdytų veiklų išlaidos. Bet kuriuo atveju, dėl didesnių pakeitimų projekte, reikia iš anksto pranešti atsakingam už veiklą specialistui iš Jaunimo reikalų departamento.

Ar Dalyvavimo veiklų projekto dalyviai turi būti nuo 18 metų?

Ne. Projekte gali dalyvauti 13–30 m. amžiaus jaunuoliai.

Ar projekto metu galima gerinti organizacijos patalpas, ieškoti kitų?

Projekto finansavimas yra skiriamas su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų padengimui. Didžioji dalis lėšų yra skiriamos fiksuotų normų pagrindu. Tad jei sėkmingai įgyvendinus veiklas ir padengus su projekto įgyvendinimu susijusias visas išlaidas (dalyvių apgyvendinimą ir maitinimą veiklų metu, kelionės išlaidas, salių nuomą, įrangos ir priemonių įsigijimą ir pan.), organizacija pilnai neišleidžia normų pagrindu skirtos sumos (priklausančios nuo veikloje dalyvavusių dalyvių skaičiaus ir veiklos trukmės), sutaupytą sumą gali panaudoti kitoms organizacijos išlaidoms padengti.

 Kada gali prasidėti konkretaus termino projektai?

Tai yra nurodyta Programos vadove.

Iki 2022 m. vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) teikiamos paraiškos projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Iki 2022 m. spalio 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

„Europos solidarumo korpuso“ savanoriškos veiklos projektai

Kaip kokybiškai dirbti su mažiau galimybių turinčiais (MGT) dalyviais?

Nacionalinė agentūra mato poreikį didesnei diskusijai šiuo klausimu ir gerosios patirties sklaidai. Žinios, kaip dirbti su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais glūdi organizacijose ir tarp jaunimo/socialinių darbuotojų. Planuojame 2022 metais keletą renginių, skirtų sustiprinti savanorišką veiklą skatinančias organizacijas, ir nuosekliai komunikuoti tinkamo darbo su barjerus patiriančiais jaunuoliais lūkesčius ir gerąsias praktikas.

Neradote atsakymo į rūpimą klausimą? Rašykite info@jtba.lt arba susisiekite su konkrečios veiklos koordinatore(-iumi):

|