Ekspertų atranka „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ decentralizuotų projektų paraiškoms vertinti 2020 m.

2020 m. sausio 24 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programas – „Erasmus+“ jaunimo sritį ir „Europos solidarumo korpusą“ – Lietuvoje, skelbia ekspertų atranką decentralizuotų jaunimo srities projektų paraiškoms vertinti 2020 m.

Kandidatai kviečiami užpildyti Kandidato į ekspertus paraišką docx > ir kartu su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais atsiųsti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai el. paštu info@jtba.lt nurodžius temą „ekspertų atrankai“ iki 2020 m. vasario 14 d.

Projektų paraiškos vertinamos tris kartus per metus, po kiekvieno paraiškų teikimo termino. Paraiškų teikimo terminus skelbiame ČIA. Paraiškų įvertinimui, vertinimų konsolidavimui ir galimiems paraiškų pervertinimams skiriamas mėnesio trukmės laikotarpis.

Ekspertų darbas yra apmokamas. Vieno projekto preliminari vertinimo išvados kaina nuo 17,00 Eur iki 60,00 Eur.

Prieš pildant kandidato į ekspertus paraišką prašome susipažinti su:

  • kvalifikaciniais reikalavimais ekspertams pdf >;
  • „Erasmus+“ ekspertų darbo reglamentu pdf >;
  • konfidencialumo ir nešališkumo deklaracija, sutarties su ekspertu sąlygomis (ekspertų darbo reglamento dalis).

Pažymime, kad ekspertu negali būti asmuo, dirbantis konkursą organizuojančioje įstaigoje ar konkursą administruojančioje įstaigoje, susijęs su pareiškėju, kurio projektą vertina (pavyzdžiui: iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką ekspertas vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).

Norintieji gauti daugiau informacijos apie konkursą, programos „Erasmus+“ jaunimo srities paraiškų vertinimą, gali kreiptis į biuro administratorę Rūtą Goštautaitę tel. (8 5) 249 7003 arba el. paštu  info@jtba.lt.

|