Projektuose taikoma regioninės ir nacionalinės valstybės įstaigos samprata

2014 m. rugpjūčio 06 d.

Remiantis 2014-08-05 Europos Komisijos išaiškinimu ir nuostata, kad ES regioninės politikos požiūriu Lietuva yra laikoma vienu regionu, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra tvirtinta, kad   ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities projektuose regioninėmis ir nacionalinėmis valstybės įstaigomis („public body“) yra laikomos tos įstaigos, kurios atitinka visas tris sąlygas:

  1. yra valstybės įstaiga arba yra įsteigta, pavaldi valstybės įstaigai
  2. teikia paslaugas ar administruoja tam tikrą sritį visoje Lietuvoje
  3. nėra kitos įstaigos, kuri vykdytų tas pačias funkcijas šalyje.

Tipiniai regioninių ir nacionalinių valstybės įstaigų Lietuvoje pavyzdžiai: ministerijos, departamentai.

|