Europos solidarumo korpusas: kvietimas prisijungti organizacijoms

2017 m. kovo 13 d.

Praėjus trims mėnesiams nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios, kai suinteresuotiems jauniems europiečiams buvo suteikta galimybė registruotis korpuso duomenų bazėje, ja gali pasinaudoti akredituotos organizacijos, teiksiančios galimybes vykdyti solidarumo veiklą. Minėtoje bazėje šios organizacijos gali ieškoti potencialių darbuotojų, stažuotojų ar savanorių tarp beveik 24 000 užsiregistravusių jaunuolių.

Manoma, jog jau šį pavasarį veiklos galės imtis keli šimtai asmenų, o vėlesniais mėnesiais – dar tūkstančiai kitų.

Siūlyti vykdyti Europos solidarumo korpuso veiklą gali labai įvairios organizacijos: pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos, nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ar socialinės įmonės. Šiame pradiniame etape prie Europos solidarumo korpuso norinčios prisidėti organizacijos gali kreiptis dėl finansavimo pagal esamas ES finansavimo programas. Šiuo metu Europos solidarumo korpusas remiamas pagal aštuonias programas pdf >.

Kiekviena norinti dalyvauti organizacija turi įsipareigoti atlikti Europos solidarumo korpuso veiklos uždavinius ir laikytis jo principų, taip pat prisijungti prie Europos solidarumo korpuso chartijos, kurioje nustatomos šalių teisės ir pareigos visais solidarumo veiklos etapais.

Informacija norinčioms dalyvauti organizacijoms (anglų k.).

Daugiau informacijos.

|