Galimybė gauti akreditaciją „Erasmus+“ jaunimo srityje

2020 m. rugpjūčio 17 d.

Europos Komisija, pasirengimo dalyvauti Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje 2021–2027 laikotarpiu, paskelbė kvietimą organizacijoms teikti paraiškas „Erasmus+“ programos akreditacijai jaunimo srityje gauti.

KOKIŲ GALIMYBIŲ ORGANIZACIJAI SUTEIKS AKREDITACIJA?

„Erasmus+“ akreditacija bus įrankis organizacijoms, nuosekliai ir tikslingai veikiančioms darbo su jaunimu ir jaunimo politikos srityje, planuojančioms reguliariai vykdyti tarptautinio mokymosi mobilumo veiklas. 

Teikti paraiškas „Erasmus+“ akreditacijai jaunimo srityje gali organizacijos, turinčios:

  • bent 2 metų patirtį įgyvendinant jaunimo veiklas;
  • tinkamus profesinius gebėjimus ir pakankamą administracinį pajėgumą kokybiškai įgyvendinti jaunimo mobilumo veiklas.   

Akredituotos organizacijos turės galimybę kreiptis dėl veiklų finansavimo supaprastinta tvarka.

Planuojama, jog akreditacija bus suteikiama visam programos įgyvendinimo laikotarpiui.

Taip akreditavimo sistema siekiama:

  • skatinti kokybišką darbo su jaunimu plėtrą vietos, regioniniu, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis;
  • stiprinti jaunimo srityje veikiančių organizacijų gebėjimus ir remti jaunimo darbuotojų profesinį tobulėjimą;
  • stiprinti asmeninį ir profesinį jaunų žmonių tobulėjimą neformalaus ugdymo veikla;
  • įgalinti jaunus žmones, skatinti aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą demokratiniuose procesuose;
  • skatinti Europos jaunimo socialinę įtrauktį ir įvairovę, kultūrų dialogą, solidarumo, lygių galimybių vertybes ir pagarbą žmogaus teisėms.

KAIP BUS GALIMA GAUTI AKREDITACIJĄ?

Organizacijos siekiančios gauti akreditaciją jaunimo srityje turės pagrįsti patirtį ir įdarbį darbo su jaunimu srityje, identifikuoti organizacijos ilgalaikius tikslus jaunimo politikos srityje ir pagrįsti organizacinį pajėgumą įgyvendinti planuojamas veiklas, kurios bus remiamos iš „Erasmus+“ fondų. Organizacijai suteikta akreditacija patvirtins, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mokymosi veiklas jauniems žmonėms.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Platesnė informaciją apie „Erasmus+“ akreditaciją jaunimo srityje čia

Platesnė informacija apie „Erasmus+“ akreditacijos jaunimo srityje kokybės standartą čia. pdf > 

Agentūra planuoja vykdyti atviras konsultacijas 2020 m. rugsėjo mėnesio antroje pusėje. Sekite informaciją Agentūros kanaluose arba dėl detalesnės informacijos kreipkitės į projektų koordinatorius. Kontaktai čia.

|