Ieškome Europos solidarumo korpuso koordinatorių darbui Vilniuje

2021 m. spalio 29 d.

Darbo funkcijos:

 • Įgyvendinti tinkamą Europos sąjungos programos Europos solidarumo korpusas savanoriškos veiklos ir solidarumo projektų paraiškų administravimo ciklą, konsultuoti galimus ir esamus pareiškėjus apie programos Europos solidarumo korpusas teikiamas galimybes;
 • Įgyvendinti tinkamą Europos sąjungos programos Europos solidarumo korpusas kokybės ženklo suteikimo procesą, konsultuoti galimus ir esamus pareiškėjus;
 • Koordinuoti ir įgyvendinti programos mokymo ir įvertinimo ciklą programos dalyviams;
 • Teikti metodinę pagalbą dotacijų gavėjams, koordinuoja ar rengti reikalingus veiklos kokybės gerinimui reikalingus dokumentus (metodinę medžiagą, nuostatų, metodikų, taisyklių ir kt.);
 • Įgyvendinti Europos solidarumo korpuso vykdomų projektų patikras;
 • Bendradarbiauti suvedant visą reikiamą informaciją į programų administravimo duomenų bazes ir reikiamus Europos Komisijos IT įrankius;
 • Organizuoti ir vykdyti tarptautinius mokymosi kursus ir kitas veiklas, įtrauktas į įstaigos mokymo ir bendradarbiavimo veiklų planą;
 • Dalyvauti renginiuose, susijusiuose su ES programų jaunimui pristatymu ir vykdymu.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo ar humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų, programų, mokymų ar renginių organizavimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Dokumentų pateikimo terminas – 2021 m. lapkričio 9 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu tania.gurova@jrd.lt

Kontaktinis asmuo – L.e.p. bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Tania Gurova, tania.gurova@jrd.lt, tel. (8 61603883)

|