Ieškome Tarptautinės jaunimo politikos skyriaus darbuotojo – DiscoverEU projektų koordinatoriaus

2022 m. vasario 01 d.

Darbo funkcijos:

  • Informuoja ir konsultuoja jaunus žmones norinčius dalyvauti ir dalyvaujančius DiscoverEU veikloje;
  • DiscoverEU dalyvaujantiems jauniems žmonėms organizuoja mokymus ir susitikimus, rengia informacinę ir metodinę medžiagą;
  • Koordinuoja Erasmus+ DiscoverEU paraiškų administravimo ciklą, konsultuoja organizacijas DiscoverEU paraiškų teikimo ir projektų įgyvendinimo klausimais;
  • Rengia DiscoverEU viešinimui ir rezultatų sklaidai skirtus pranešimus, užtikrina jų sklaidą administruojamuose tinklapiuose ir socialinių tinklų paskyrose, taip pat jų sklaidą Europos Komisijos jaunimui skirtuose portaluose, Eurodesk tinklo ir kituose viešinimo kanaluose;
  • Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus susijusius su DiscoverEU mokymų, renginių ir informacinės veiklos įgyvendinimu;
  • Dalyvauja renginiuose, susijusiuose su ES programų jaunimui pristatymu ir vykdymu;
  • Atlieka kitas programų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai kandidatui:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo ar humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų, programų, mokymų ar renginių organizavimo srityje;
  • mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Dokumentų pateikimo terminas – 2022 m. vasario 11 d. (imtinai). Kandidatus prašome pateikti savo CV, motyvacinį laišką (jame turi atsispindėti darbo patirtis projektų, programų, mokymų ar renginių organizavimo srityje) bei anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu finansai@jrd.lt

Kontaktinis asmuo – Loreta Eimontaitė, +370 650 14052, loreta@jtba.lt

|