INFORMACIJA DĖL 2021 M. I-O TERMINO PROJEKTŲ FINANSAVIMO – SPALIO MĖNESIO PABAIGOJE

2021 m. spalio 05 d.

Organizacijos, 2021 m. I terminui pateikusios paraiškas pagal Europos Sąjungos programas „Erasmus+“ (jaunimo sritį) ir „Europos solidarumo korpusas“, apie sprendimą dėl projektų finansavimo turėtų būti informuotos iki spalio pabaigos. Apgailestaujame, kad pradėjus naują finansavimo periodą, pareiškėjams tenka ilgiau laukti informacijos apie jų planuojamų projektų finansavimą ir patirti su tuo susijusių sunkumų.

Pradėjus 2021-2027 m. laikotarpio tarptautines jaunimo veiklos finansavimo programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) turi gauti oficialų Europos Komisijos įgaliojimą įgyvendinti ir administruoti šias programas Lietuvoje, paskiriant JRD Nacionaline agentūra Lietuvoje. Nacionaliniu lygiu JRD ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau atliko visas su paskyrimu susijusias procedūras ir pateikė susijusius dokumentus Europos Komisijai (toliau – EK).

EK patvirtinus JRD ES programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpusas“ Nacionaline agentūra, JRD  nedelsdamas atliks visas tolesnes procedūras dėl 2021 m. I-ojo termino projektų finansavimo ir informuos paraiškas pateikusias organizacijas.

Pažymėtina, kad Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir JRD sujungimas niekaip nepaveikė ankstesnio programų  „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ periodo (2014-2020 m.) finansuotų projektų administravimo. Po susijungimo, JRD  yra įgaliota administruoti šių programų lėšomis finansuotus projektus – teikti informaciją ir konsultacijas, lankyti projektus, tikrinti pateiktas galutines ataskaitas, pripažinti skiriamas dotacijas, vykdyti mokėjimus ir t.t.

Tikimės, kad JRD priimti sprendimą dėl 2021 m. I termino projektų finansavimo ES programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpusas“ lėšomis ir apie tai informuoti pareiškėjus galės iki 2021 m. spalio pabaigos.

Dėkojame už supratingumą.

|