Informacija dėl Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros pertvarkos

2021 m. sausio 21 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutiko, kad, įgyvendinant pertvarkos projektą „Jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumo didinimas“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pertvarkytų viešąją įstaigą „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ į biudžetinę įstaigą „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ (toliau – Agentūra) nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Nuo 2021-04-01 Agentūros savininkė yra valstybė, o Agentūros savininko teises ir pareigas įstatymų numatyta tvarka įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Su biudžetinės įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ nuostatais galite susipažinti ČIA.  pdf >

Visa informacija, susijusi su pertvarka, yra ir bus skelbiama šios internetinės svetainės skiltyje Pertvarka (nuoroda www.jtba.lt/apie-mus/pertvarka).

|