Intelekto negalią turinčių jaunuolių tarptautinio dalyvavimo patirtys tiesia tiltus tarp bendraminčių Europoje

2021 m. lapkričio 25 d.

Jaunimo reikalų departamentas siekdamas skatinti socialinę įtrauktį ir įvairovę organizavo renginį, skirtą organizacijų, dirbančių su intelekto negalią turinčiais jaunuoliais, tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai. Lapkričio 22-24 d. vykusiame nuotoliniame renginyje dalyvavo šių tikslinių organizacijų atstovai iš Belgijos, Kroatijos, Estijos, Islandijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Lietuvos.

Įžvelgti geriausius sprendimus ir surasti efektyviausius bendradarbiavimo būdus organizacijoms, dirbančioms su intelekto negalią turinčiu jaunimu, padėjo ir skirtingų profesijų atstovų sinergija: renginyje dalyvavo mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, švietimo inovacijų plėtotojai.

Renginį organizavusi Jaunimo reikalų departamento vyriausioji specialistė Karolina Lipnickienė džiaugiasi, kad renginio dalyviai išgirdę savo kolegų iš kitų organizacijų istorijų, jaučiasi ryžtingiau imtis projektų, kuriuose dalyvauja intelekto negalią turintys jaunuoliai.

„Trijų organizacijų atstovai dalijosi savo patirtimi, priemonėmis, padedančiomis įveikti barjerus, kylančius įgyvendinant veiklas, įtraukiančias intelekto negalią turinčius jaunuolius. Pavyzdžiui, vienos organizacijos atstovas pasakojo, kaip vienas jaunuolis dalyvavo trumpalaikėje tarptautinėje savanorystėje su jam asistuojančiomis dviem socialinėmis darbuotojomis. Kitos organizacijos atstovas pasakojo, kaip padėjo 25 jauniems žmonėms, turintiems intelekto negalią, išvykti savanoriauti užsienyje. Po tokių įkvepiančių istorijų, ir kitiems stipriai ūgteli entuziazmas ir motyvacija imtis naujų darbų“, – įspūdžiais dalijosi K. Lipnickienė.

Tikimasi, kad organizacijos savo veikla ir inicijuojamais projektais geriau atlieps jaunuolių, turinčių negalią poreikius, daugiau šios tikslinės grupės jaunuolių dalyvaus tarptautinėse neformaliojo ugdymo veiklose, o jų metu ugdys bendrąsias kompetencijas, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, jie aktyviau dalyvaus pilietiniame Europos gyvenime. Yra pastebėta, kad organizacijos dirbančios su šia tiksline grupe, turi puikių idėjų projektų turiniui bei pasiekia kokybiškų rezultatų.

Jaunimo reikalų departamentas administruoja programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ programų įgyvendinimą Lietuvoje. Taip pat kartu su organizacijomis bei jaunais žmonėmis dalijasi sukauptomis žiniomis, skatina tarptautinį organizacijų bendradarbiavimą, skleidžia „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ vertybes – socialinė įtrauktis ir įvairovė yra vienas iš programų horizontaliųjų prioritetų.

Jeigu gilinatės į kitas su programomis susijusiomis veiklos sritimis, nepraleiskite progos dalyvauti nemokamuose tarptautiniuose mokymuose, kuriuos skelbiame interneto svetainėse www.jtba.lt, www.solidarumokorpusas.lt, www.erasmusplius.lt. Jums tereikia laiku užsiregistruoti ir sulaukti atrankos rezultatų. Aktyviai dalyvaudami, galite tapti pokyčiu, kurį norite matyti pasaulyje!

|