Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 m. konkursas

2016 m. sausio 05 d.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 m. konkursą, kurio tikslas – paremti iniciatyvas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, taip spręsti problemas ir didinti jaunų žmonių aktyvumą.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • skatinančios jaunų žmonių verslumą;
 • skatinančios socialinę įtrauktį ir pilietiškumą;
 • skatinančios jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;
 • ugdančios jaunų žmonių socialinius įgūdžius;
 • skatinančios vienoje savivaldybėje veikiančių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo iniciatyvų veiklos koordinavimą, informacinę sklaidą ir bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, veikiančiomis jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje, keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi;
 • sudarančios sąlygas jauniems žmonėms kokybiškai praleisti laisvalaikį;
 • ugdančios jaunų žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant savižudybių prevencijai.

 Konkursui paraišką gali teikti:

 • jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
 • bendruomeninės organizacijos.

 Prioritetas teikiamas pareiškėjams:

 • veiklas vykdantiems savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius neviršija 50 tūkst. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;
 • vykdantiems veiklas su jaunimo neformaliomis grupėmis (neįregistruotos visuomeninės grupės; ne mažiau kaip du trečdalius jų narių sudaro jauni žmonės);
 • skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie bendruomeninių organizacijų bei nevyriausybinių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 Eur.

 • Konkurso nuostatai pdf >
 • Paraiškos forma doc >
 • Paraiškos pildymo instrukcija pdf >
 • Vertinimo anketa pdf >

Paraiškas galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai) adresu:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
A. Vivulskio g. 11
LT 03610 Vilnius.

Kilus klausimams dėl paraiškų teikimo galima kreiptis į Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Gintarę Lisauskaitę, tel. 8 706 68134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.

|