Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ieško buhalterio (-ės)

2017 m. lapkričio 30 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), administruojanti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, kviečia prisijungti prie šaunios komandos. Jeigu nebijote iššūkių ir galite savo žinias, patirtį ir energiją skirti sėkmingam šių programų įgyvendinimui Lietuvoje, laukiame jūsų CV ir kitų patirtį įrodančių dokumentų kopijų (jei tokių yra) el. paštu info@jtba.lt iki 2017 m. gruodžio 22 d.

Darbo pobūdis:

Agentūros buhalteris vykdo šias funkcijas:

 • Atlieka projektų (dotacijų gavėjų) finansinių ataskaitų patikras.
 • Teikia konsultacijas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ projektus vykdantiems asmenims atsiskaitymo klausimais.
 • Agentūros viešųjų pirkimų vykdymas, priežiūra ir kontrolė.
 • Agentūros organizuojamų renginių biudžetų kontrolė, ataskaitų rengimas.
 • Projektus vykdančiose organizacijose atlieka patikras veiklos metu, patikras po veiklos, dokumentų ir sistemines patikras.
 • Laikydamasis Agentūros Apskaitos politikos, Finansų kontrolės taisyklių ir kitų patvirtintų tvarkų, teisinių aktų nuostatų, užtikrina einamąją finansų kontrolę.
 • Pavaduojant vyresnįjį buhalterį, paruošia mokėjimus el. bankininkystės sistemoje, įveda finansinių operacijų duomenis į apskaitos programą.
 • Atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo (finansininko, ekonomisto, buhalterio profesinė kvalifikacija) krypties išsilavinimą.
 • Turėti su šia veiklos sritimi susijusios darbo patirties.
 • Būti susipažinus su LR viešųjų pirkimų įstatymu.
 • Išmanyti dokumentų valdymo taisykles
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
 • Mokėti anglų kalbą.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

Privalumai:

 • ES projektų arba programų administravimo patirtis.
 • Projektų finansinių ataskaitų patikrų patirtis.

Agentūra siūlo darbą pilnu etatu šauniame kolektyve, galimybę tobulėti tarptautinėje aplinkoje. Su darbo užmokesčio galimybėmis galite susipažinti čia. Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu info@jtba.lt iki 2017 m. gruodžio 22 d.

Atrinktus kandidatus informuosime iki 2017 m. gruodžio 28 d.

Informaciją apie Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros vykdomas veiklas galite rasti tinklalapyje https://www.jtba.lt.

Kontaktai pasiteiravimui: direktorė Guoda Lomanaitė (8 5) 260 42 49.

|