Jaunųjų marijampoliečių demokratiškumo projektas varžysis dėl laureato vardo

2015 m. balandžio 13 d.

2014 m. sausį startavęs ir metus trukęs viešosios įstaigos „Sveikatingumo idėjos“ komandos inicijuotas demokratiškumo projektas „Mano balsas svarbus: Europos jaunųjų piliečių iniciatyva“ baigėsi pergalingai. Šis programos „Veiklus jaunimas“ finansuotas projektas, įveikęs 13 kitų kandidatų ir iškovojęs Europos Karolio Didžiojo jaunimo nominaciją Lietuvoje, varžysis dėl premijos laureato vardo Achene. Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija kasmet įteikiama jaunimo vykdomiems projektams, kuriais skatinamas puoselėti bendras Europos tapatybės jausmas, ugdomas tarpusavio supratimas ir bendruomeniškumas. Daugiau kaip 250 jaunų asmenų nuo 13 iki 30 metų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos sujungusiame projekte šios vertybės ir vaidino pagrindinį vaidmenį.

Pasak Vlado Polevičiaus, „Mano balsas svarbus“ vadovo ir Warwick universiteto politikos mokslų ir tarptautinių studijų studento, idėją tokio pobūdžio projektui įžiebė 2009 metais Lisabonos sutartimi įtvirtinta Europos piliečių iniciatyva, įgalinanti Europos Sąjungos piliečius, surinkusius vieną milijoną parašų iš bent septynių Sąjungos šalių, pateikti Europos Komisijai svarstyti iniciatyvą jiems rūpimais klausimais. Menkas šios galimybės žinomumas visuomenėje bei siekis paskatinti jaunimą naudotis savo pilietinėmis teisėmis Europoje ir paskatino V. Polevičių veikti. Kadangi pati Europos piliečių iniciatyva skatina bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos valstybių, į projekto veiklą įsitraukė dar keliolika nevyriausybinių organizacijų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Paklausta apie „Mano balsas svarbus“ tikslus, viena iš šio projekto organizatorių bei Vilniaus universiteto nanotechnologijų ir medžiagotyros studentė Raimonda Bogužaitė pabrėžė demokratinius projekto principus: „Dalyvius išsamiau supažindindami su Europos piliečių iniciatyva siekėme, kad jauni žmonės įsigilintų į šią galimybę prisidėti prie Europos Sąjungos demokratinio gyvenimo ir žinotų, jog kiekvieno balsas yra svarbus, ką ir skelbia pats projekto pavadinimas“. V. Polevičius pridūrė, kad projektas „Mano balsas svarbus“ taip pat buvo orientuotas į problemų, susijusių su jaunimo politiniu išprusimu, jaunimo galia bei jos pripažinimu, sprendimą: „Manome, kad jauni žmonės turėtų kreipti dėmesį į tai, kas vyksta aplink juos regioniniu, nacionaliniu ar net tarptautiniu lygmeniu. Mūsų šalies bei Europos Sąjungos valdymo vairas anksčiau ar vėliau bus perduotas dabartiniam jaunimui, todėl yra svarbu juos kryptingai tam ruošti“.

Viso projekto „Mano balsas svarbus“ metu kartu su projekto dalyviais buvo diskutuojama, kaip Europos piliečių iniciatyva galėtų pasitarnauti jauniems žmonėms įgyvendinti jų interesams atstovaujančias idėjas. 2014 metais tiek nacionalinių, tiek tarptautinių susitikimų metu buvo pristatyta jaunimo svarba ir vaidmuo politinių sprendimų priėmimo procese bei Europos piliečių iniciatyvos suteikiama galimybė jaunų asmenų nuomonę, požiūrį ir argumentus perduoti svarstyti Europos Komisijai. Apibendrinus projekto metu išsakytas mintis, peržiūrėjus ir išdiskutavus Europos piliečių iniciatyvos teikimo žingsnius ir pabandžius pildyti pavyzdinę iniciatyvos formą, buvo sukurtas Europos piliečių iniciatyvos informacinis bukletas, prieinamas net 5 kalbomis. Jame aiškiai pateikiama visa su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusi informacija bei „Mano balsas svarbus“ projekto dalyvių išgrynintos pavyzdinės iniciatyvų idėjos.

Susidomėjusiems Europos piliečių iniciatyva siūlome peržiūrėti projekto dalyvių sukurtą filmuką, kuriame pristatomi svarbiausi žingsniai sėkmingos iniciatyvos link.

Straipsnio autorė – Monika Žalakevičiūtė

|