Konferencija „Visuomenės medijų raštingumas – saugios valstybės sąlyga“

2017 m. balandžio 12 d.

Balandžio 21 d. Seime vyks konferencija „Visuomenės medijų raštingumas – saugios valstybės sąlyga“. Konferencijos tikslas – aktualizuoti visuomenės medijų raštingumo, kritinio mąstymo svarbą nacionalinio saugumo kontekste ir ieškoti būdų derinti tarpusavyje skirtingų sričių vykdomas įvairių visuomenės grupių medijų raštingumo ugdymo veiklas.

Konferencijoje kviečiame dalyvauti:

  • ministerijų atstovus;
  • savivaldybių politinio ir administracinio lygmens atstovus;
  • savivaldybėse veikiančių švietimo (mokyklų, švietimo centrų ir kt.), kultūros (bibliotekų, muziejų, kultūros centrų ir kt.) įstaigų atstovus;
  • aukštojo ir profesinio mokslo institucijų atstovus;
  • nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų, asociacijų atstovus;
  • žiniasklaidos atstovus;
  • kitus suinteresuotus asmenis bei organizacijas.

Konferencijoje bus pristatyta medijų raštingumo samprata, pranešimus skaitys ministerijų, atsakingų už visuomenės medijų raštingumo ugdymą, atstovai, Lietuvos ir užsienio universitetų lektoriai, bus analizuojama šalies žiniasklaidos turinio kokybės problema. Antrojoje konferencijos dalyje vyks diskusija, kurioje medijų raštingumo ugdymo iššūkius aptars Seimo, nevyriausybinių ir kitų organizacijų, savivaldos, žiniasklaidos atstovai.

Konferencijos programa pdf >

Į konferenciją prašome registruotis iki balandžio 18 d. 17 val., užpildant registracijos anketą doc >. Papildoma informacija apie konferenciją dalyviams bus atsiųsta nurodytu el. pašto adresu.

Konferenciją organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru ir partneriais – Lietuvos Respublikos Seimu, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, Britų taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

Daugiau informacijos apie konferenciją teikiama tel. (8 5) 279 9599, el. p. rasa.janciauskaite@upc.smm.lt.

Kvietimas į konferenciją – ŠMM pdf >
|