Kviečiame jungtis prie regioninių konsultantų tinklo!

2019 m. vasario 12 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra plečia regioninių konsultantų tinklą ir kviečia prie jo jungtis veiklius žmones.

Kas yra regioniniai konsultantai?

Tai jaunimo darbuotojai, organizacijų lyderiai ar kiti asmenys, savanoriškais pagrindais teikiantys konsultacijas individualiems asmenims, jaunimo grupėms, bendruomenėms, įvairaus tipo organizacijoms „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais visoje Lietuvoje.

Ką veikia regioniniai konsultantai?

Pagrindinis konsultantų tinklo uždavinys – jaunų žmonių bei su jaunimu dirbančių organizacijų konsultavimas klausimais, susijusiais su idėjų kūrimu, paraiškų rengimu ir projektų įgyvendinimu.

Kiti uždaviniai:

 • „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ programų viešinimas (tiek įsitraukiant į JTBA organizuojamus renginius, tiek patiems juos organizuojant);
 • pagalba JTBA stengiantis pasiekti neaktyvius Lietuvos regionus ir jaunus žmones turinčius mažiau galimybių;
 • „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso” programų bei Tinklo atstovavimas;
 • pagalba kitose JTBA veiklose pagal poreikį ir konsultanto kompetencijas.

Ko reikia norint tapti regioniniu konsultantu?

Nauji nariai atrenkami vertinant jų turimas kompetencijas, darbo su įvairaus profilio organizacijomis bei jaunais žmonėmis patirtį, ES programų – „Erasmus+“ bei „Europos solidarumo korpusas“ – išmanymą.

Bendrieji reikalavimai kandidatams:

 • ne jaunesni nei 18 metų amžiaus;
 • yra susipažinę su „Erasmus+“ jaunimo sritimi ir „Europos solidarumo korpusu“;
 • turi patirties su „Erasmus+“ jaunimo srities bei „Europos solidarumo korpuso“ projektais;
 • turi darbo su jaunais žmonėmis bei organizacijoms, paremto neformaliojo ugdymo principais, patirties;
 • išmano savanorystės specifiką, turi patirties tarpkultūrinio bendradarbiavimo, solidarumo skatinimo bendruomenėse temomis;
 • yra susipažinę su „Youthpass“;
 • išmano darbo su jaunais žmonėmis, jų grupėmis specifiką.

Papildomi reikalavimai (neprivaloma):

 • moka anglų kalbą (bent B2 lygiu);
 • išmano jauno žmogaus poreikius, jaunimo politikos situaciją, jaunimo veiklas, jų specifiką bei problematiką Lietuvoje ir Europoje;
 • geba teikti pirmąją medicinos pagalbą;
 • geba dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, valdyti neįprastas ir konfliktines situacijas;

Išlaidų kompensavimas

Konsultanto veikla savanoriška. Konsultantui gali būti kompensuojamos su jo veiklos vykdymu susijusios kelionės ir priemonių įsigijimo išlaidos. Šios išlaidos kompensuojamos pagal JTBA nustatytą tvarką, konsultantui pateikus visus reikiamus kelionę ar kitas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Susidomėjusius kviečiame pildyti šią formą docx > ir siųsti paštu aiste@jtba.lt iki kovo 1 dienos.

Nuo kovo 12 dienos bus vykdomi pokalbiai su kandidatais.

Kovo 29 dieną bus skelbiamas galutinis JTBA konsultantų sąrašas.

Jei lieka neatsakytų klausimų – kreipkitės į Aistę (8 5) 250 7440; aiste@jtba.lt.

|