Kviečiame jungtis prie regioninių konsultantų tinklo!

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra plečia regioninių konsultantų tinklą ir kviečia prie jo jungtis veiklius žmones. Kas yra regioniniai konsultantai? Tai jaunimo darbuotojai, organizacijų lyderiai ar kiti asmenys, savanoriškais pagrindais teikiantys konsultacijas individualiems asmenims, jaunimo grupėms, bendruomenėms, įvairaus tipo organizacijoms „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais visoje Lietuvoje. Ką veikia … Tęskite Kviečiame jungtis prie regioninių konsultantų tinklo! skaitymą