Kviečiame prisijungti prie Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo!

2019 m. birželio 13 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atranką.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklas – nacionaliniu mastu veikianti patariamoji grupė, susidedanti iš aukštojo mokslo institucijų, privačių įstaigų atstovų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų, kurių tyrimų objektas yra jaunas žmogus, jaunų žmonių grupės, jų problemos, bei jaunimo politikos praktikų, jaunimo nevyriausybinių organizacijų, valdžios institucijų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą, atstovų.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo veiklos tikslas – bendradarbiauti su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis Lietuvoje bei priimant sprendimus jaunimo politikos srityje Nacionaliniu lygmeniu, teikti faktais ir žiniomis grįstus siūlymus jaunimo politikos formuotojams.

Tapti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo nariu Jūs galite, jeigu:

  • tyrinėjate jaunimo politikos sritį įvairiais aspektais;
  • priklausote akademinei bendruomenei;
  • turite ne mažiau kaip 3 metų patirtį jaunimo politikos įgyvendinimo srityje;
  • per paskutinius 5 metus iki paraiškos pateikimo esate parašęs ir publikavęs ne mažiau kaip vieną straipsnį apie jaunimo politikos įgyvendinimą.

Norint tapti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo nariu jums reikia atsisiųsti paraiškos anketą (ją galite rasti paspaudus čia) docx > ir ją užpildžius atsiųsti elektroniniu paštu projektai@jrd.lt  ne vėliau kaip iki birželio 26 d. 

Daugiau informacijos čia. 

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į Jaunimo reikalų departamento vyriausiąją specialistę Ritą Andrejevą tel. 8 633 46 057, el. p. Rita.Andrejeva@jrd.lt

|