Kviečiame tapti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros mokymo vadovų tinklo nariu

2017 m. sausio 26 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), siekdama užtikrinti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities projektų kokybę, jos žinomumą ir prieinamumą, skelbia atvirą konkursą tapti Agentūros mokymo vadovų tinklo nariu.

Mokymo vadovų tinklo nariu galima tapti sėkmingai praėjus atranką. Šios 2017 m. atrankos metu Agentūra planuoja atsirinkti 3 mokymo vadovus ir 2 mokymo vadovus–stažuotojus* darbui su Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo Europos savanorių tarnybos mokymo kursais.

Mokymo vadovai atrenkami 2 metų kadencijai (2017–2018 m.) Stažuotojas bus atrenkamas vienerių metų stažuotės programai, po kurios bus sprendžiama, ar jis gali tapti pilnateisiu mokymo vadovu.

*Stažuotojai. Mokymo vadovai, turintys mažiau mokymo kursų organizavimo ir vedimo patirties, tačiau vedę ne mažiau kaip 3 mokymo kursus, iš kurių bent 2 buvo ne trumpesni nei 3 dienos. Mokymo vadovai, pasirinkę stažuočių programą, pirmus metus būna stažuotojai.

Stažuotė – tai ne tik susipažinimas su mokomųjų renginių specifika, bet ir individualus mokymasis bei darbui reikalingų kompetencijų sričių stiprinimas. Stažuotę sudaro dalyvavimas bent 2–3 skirtingo pobūdžio mokymo kursuose, savarankiškas mokymasis, stažavimosi patirties įvertinimas ir grįžtamasis ryšys. Stažuotė trunka beveik metus – iki artimiausio kasmetinio mokymo vadovų tinklo susitikimo. Sprendimą priima su stažuotoju dirbę mokymo vadovai bei JTBA darbuotojas. Jei yra nuspręsta pasiūlyti stažuotojui tęsti stažavimosi programą, jam siūloma dalyvauti mokymo vadovų atrankoje iš naujo. Stažuotojas negali stažuotis ilgiau nei vienerius metus.

Agentūros mokymo vadovai, kurie dirbs su standartiniais Europos savanorių tarnybos mokymais, darbe turės vadovautis EST mokymų ciklo minimaliais reikalavimais. EST mokymo vadovai dirba EST mokymų cikle: atvykusių EST savanorių seminaruose (angl. on-arrival), vidurio įsivertinimo seminaruose (angl. mid-term), grįžusių EST savanorių susitikimuose, įvairiuose mokymuose EST organizacijoms. Plačiau apie mokymus rasite šiame dokumente (anglų k.) – TEC Guidelines and minimum quality standards pdf >.

Kiekvienam mokymo vadovui gali tekti vesti apie 3 mokymus per metus.

Mokymo vadovų veikla:

 • Ugdomoji veikla, kuri gali apimti vietinių, nacionalinių ar tarptautinių mokymo kursų, seminarų, renginių (toliau – mokymo kursai) planavimą, rengimą, įgyvendinimą ir įvertinimą bei konsultacijas.
 • Tyrimų, apklausų vykdymą ar ekspertinę, konsultacinę pagalbą tyrimų vykdytojams.
 • Ataskaitų apie vestus mokymo kursus rengimas ir pateikimas pagal iš anksto sutartą formą, kuri gali kisti priklausomai nuo ugdomosios veiklos pobūdžio.
 • Agentūros organizuojamų seminarų ir konferencijų ar kito pobūdžio ugdomųjų veiklų koordinavimas.
 • Metodinės mokomosios medžiagos, naujų mokymo modulių rengimas.
 • Agentūros darbuotojų, mokymo vadovų ir Programos vartotojų konsultavimas bei dalijimasis informacija ir patirtimi apie mokymus, neformalųjį ugdymą ar kitas programos „Erasmus+“ jaunimo srities svarbias temas.
 • Domėjimasis kitomis Lietuvos ir Europos mokymo tendencijomis, programomis.
 • Dalyvavimas mokymo vadovų grupės susitikimuose, inicijuojamuose grupės narių arba Agentūros.
 • Konsultacijų teikimas dėl Agentūros ugdomųjų veiklų vykdymo (pasitarimai dėl metinių prioritetų, mokymų koncepcijų ir pan.).

Agentūra mokymo vadovams siūlo:

 • galimybę gauti reikalingą ir aktualią informaciją, susijusią su Agentūros ugdomosios veiklos strategija, „Erasmus+“ jaunimo srities strategija, metodinę mokomąją medžiagą, susijusią su mokymo informaciniais renginiais, jų temomis, tikslinėmis grupėmis ir pan.
 • galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgyti naujos patirties mokymo kursų, stažuočių metu Lietuvoje ir užsienyje;
 • galimybę dalyvauti ir teikti pasiūlymus Agentūros mokymo strategijai, jos įgyvendinimo priemonėms;
 • galimybę dirbti tarptautinėse mokymo vadovų komandose;
 • apmokėjimą už darbą renginiuose, remiantis fiksuotais vienos dienos įkainiais: vienos dienos įkainis standartiniams EST mokymo kursams – 120 eurų, vienos dienos įkainis standartiniams EST mokymo kursams, esant didesnei dalyvių grupei (daugiau nei 10 dalyvių vienam mokymo vadovui) – 150 eurų, vienos dienos įkainis nestandartiniams mokymo kursams – 180 eurų, dėl tarptautinių mokymo kursų atlygio derinama kiekvienu atveju individualiai. Apskaičiuojant mokymo kursų trukmę, pasiruošimui ir įvertinimui skiriama viena diena).

Reikalavimai norintiems tapti Agentūros mokymo vadovais:

 • būti bent 23 metų amžiaus;
 • išmanyti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį bei su ja susijusias temas, su kuriomis gali tekti dirbti;
 • turėti patirties neformaliojo ugdymo srityje;
 • turėti patirties su tarpkultūriškumo, savanorystės, Europos savanorių tarnybos temomis;
 • labai gerai mokėti anglų kalbą;
 • turėti patirties vedant mokymo kursus, seminarus, užsiėmimus jauniems žmonėms, paremtus neformaliojo ugdymo principais;
 • išmanyti jaunimo situaciją, būti susipažinus su jaunimo veikla, jos specifika ir problematika  Lietuvoje ir Europoje;
 • išmanyti darbo su jaunais žmonėmis, jų grupėmis specifiką; būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės bei norminiais aktais, reglamentuojančiais darbo su nepilnamečiais specifiką;
 • turėti teisę užsiimti mokymo veikla (pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą);
 • mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą;
 • gebėti dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, valdyti neįprastas ir konfliktines situacijas;
 • įsipareigojimas dalyvauti metiniuose JTBA mokymo vadovų tinklo susitikimuose
 • mokymo vadovui: turi būti pravedęs bent 5 mokymus, iš kurių bent 3 būtų ne trumpesni kaip trijų dienų;
 • stažuotojui: turi būti pravedęs bent 3 mokymus, iš kurių bent 2 būtų ne trumpesni kaip trijų dienų;
 • galintis pagrįsti, kokiu būdu įgijo mokymo vadovui reikalingų kompetencijų (kompetencijų sąrašas pateikiamas bendrame dokumente apie šį konkursą);
 • sąmoningai apsisprendęs būti mokymo vadovu ir suvokiantis šio apsisprendimo atsakomybę.

Atrankos proceso etapai:

 • Užpildyti kandidato anketą, kurioje įvertintumėte savo kompetencijas, patirtį ir pasirinktumėte, ar norėtumėte pirma pereiti stažuočių programą, ar esate kompetentingas savarankiškai rengti ir vesti mokymus. Kandidatas į mokymo vadovų tinklo narius turi atitikti bendruosius mokymo vadovo reikalavimus. Užpildytą anketą reikia siųsti info@jtba.lt iki 2017 m. vasario 10 d.

Anketą galite rasti čia doc >.

 • Pokalbiai su pirmą etapą praėjusiais ir atrinktais kandidatais į mokymo vadovų tinklą (kandidatų sąrašas bus paskelbtas iki 2017 m. vasario 15 d.) bus organizuojami 2017 m. vasario 20–28 d.
 • Galutinį sprendimą dėl priimamų mokymo vadovų priima Atrankos komitetas, kurį sudaro mokymo vadovų tinklo ir Agentūros atstovai.

Naujai atrinktiems tinklo nariams Agentūra rengs įvadinį susitikimą (seminarą), kurio metu mokymo vadovai ir stažuotojai bus supažindinami su Agentūros veikla, tinklo veikla. Atnaujintas mokymo vadovų tinklas pradės dirbti nuo 2017 m. kovo mėnesio vidurio.

Prašome atsiųsti užpildytą kandidato anketą bei gyvenimo aprašymą iki 2017 m. vasario 10 d. el. paštu: info@jtba.lt su laiško tema „Kandidato į JTBA mokymo vadovus dokumentai“. Atrinktų kandidatų sąrašą paskelbsime Agentūros tinklalapyje www.jtba.lt iki 2017 m. kovo 3 d.

Susiję dokumentai:

 • Kandidato anketa doc >
 • Mokymo vadovų atsakomybės ir pareigos doc >
 • Pagrindines kompetencijos, reikalingos JTBA mokymo vadovui doc >
 • EVS training and evaluation cycle guidelines and minimum quality standards pdf >

Kilus klausimų kreipkitės į Europos savanorių tarnybos projektų koordinatorę Aistę Natkevičiūtę el. paštu aiste@jtba.lt.

|