Kviečiame teikti „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų paraiškas spalio 1 d. terminui

2019 m. rugpjūčio 09 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programas –„Europos solidarumo korpusas“ ir „Erasmus+“ (jaunimo sritį) – Lietuvoje, informuoja, kad iki 2019 m. spalio 1 d. 13.00 val. (Lietuvos laiku) priimamos paraiškos projektų finansavimui.

KOKIŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

„Erasmus+“

Jaunimo mainai. Siektina, kad jaunimo mainai didintų socialinę įtrauktį – todėl skatinama į projektus įtraukti daugiau dalyvių, turinčių negalią, esančių iš nutolusių Lietuvos regionų, patiriančių ar esančių rizikos grupėje patirti diskriminaciją, atstovaujančių tautinėms ir kitokioms mažumoms, pan.

Jaunimo mainų projektuose svarbu skirti dėmesį jaunų žmonių kompetencijų kėlimui (šiuo metu papildomas dėmesys galėtų būti skiriamas kritinio mąstymo vystymui, medijų raštingumui skatinti, darbui su skaitmeniniais įrankiais). Jaunimo mainų projektai privalo būti priemone tapkultūriniam, tarpreliginiam dialogui palaikyti ir plėtoti.

Daugiau

Jaunimo darbuotojų mobilumas. Paraiškos turi būti parengtos bendradarbiaujant organizacijoms, kurios tiesiogiai dirba su jaunais žmonėmis, siekia jaunimo darbuotojų kompetencijų didinimo, atvirojo, mobiliojo ir darbo su jaunimu gatvėje gerosios patirties mainų grupėje ar per pažintinius vizitus. Paraiškose turėtų būti atsižvelgiama į inovacijas darbo su jaunimu srityje ir kompetencijų skaitmeninio darbo su jaunimu metodologijos panaudojimo srityje didinimą.

Daugiau

Strateginės partnerystės. Itin laukiamos tarptautinių jaunimo iniciatyvų paraiškos tokiomis temoms kaip psichinė sveikata ir gerovė, bendruomenės stiprinimas, ekologija ir aplinkosauga. Paraiškėjai turėtų atsižvelgti į inovacijas darbo su jaunimu srityje ir kompetencijų skaitmeninio darbo su jaunimu metodologijos panaudojimo srityje didinimą.

Daugiau

Jaunimo dialogas. Laukiami projektai, kurie siektų konstruktyvaus jaunimo dialogo formavimo organizuojant jaunimo ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų (jaunimo politikos ekspertų) susitikimus, renginius regionuose, skatinant jaunimo informavimą politikos temomis ir diskusijas, susijusias su bendruomene, įtrauktimi, kylančiais iššūkiais.

Daugiau

„Europos solidarumo korpusas“

Savanoriška veikla. Paraiškos turėtų būti nukreiptos į mažiau galimybių turinčius jaunus žmones. Itin laukiamos paraiškos iš savivaldybių, kuriose projektai „Europos solidarumo korpuso programa“ dar nebuvo finansuoti: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Birštono, Druskininkų, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Kėdainių rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Neringos, Pagėgių, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Visagino.

Taip pat tikimasi sulaukti paraiškų iš naujai Kokybės ženklą gavusių organizacijų, kurios dar nėra įgyvendinusios tarptautinių projektų.

Daugiau

Stažuotės ir įdarbinimas. Paraiškos turėtų būti teikiamos įvairaus profilio organizacijų, galinčių suteikti jauniems žmonėms darbo vietas, įtraukti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones iš Lietuvos ir padėti jiems kelti profesinę kvalifikaciją bei palengvinti perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką.

Daugiau

Solidarumo projektai. Paraiškos turėtų būti nukreiptos į mažiau galimybių ar negalią turinčių jaunų žmonių įtraukimą bei aktualių problemų sprendimą vietos bendruomenėse, pamatuojamą poveikį po projektinės veiklos. Projektai neturi būti organizacijos įprastų veiklų finansavimo šaltinis. Solidarumo projektai yra skirti konkrečiai iniciatyvinės grupės veiklai savo konkrečioje vietos bendruomenėje su aiškiu problemos įvardinimu ir pagrįstumu bei aiškiai pamatuojamu poveikiu.

Daugiau

Prieš pildant paraiškas rekomenduojame susipažinti su „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų vadovais, kuriuose rasite išsamią informaciją apie Programų prioritetus, reikalavimus projektų turiniui, viešinimui, finansavimo taisykles ir kt.

KIEK BUS SKIRIAMA LĖŠŲ?

2019 m. spalio termino projektų finansavimui likusios lėšos:

„Erasmus+“

  • Jaunimo mainams – 563 494 EUR;
  • Jaunimo darbuotojų mobilumui – 193 710 EUR;

Iš viso 1 pagrindinio veiksmo  projektams – 757 204 EUR, iš jų Jaunimo mainams ir/ar Jaunimo darbuotojų mobilumui su Partnerėmis šalimis – 115 779 EUR.

  • 2 pagrindinio veiksmo – Strateginių partnerysčių jaunimo srityje projektams – 455 901 EUR;
  • 3 pagrindinio veiksmo – Jaunimo dialogo projektams – 31 027 EUR.

„Europos solidarumo korpusas“

  • Savanoriškos veiklos projektams – 261 501 EUR;
  • Profesinės veiklos projektams – 132 922 EUR;
  • Solidarumo projektams – 40 129 EUR.

KAIP TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškų formas, skirtas 2019 m. spalio 1 d. terminui, rasite čia:

Paraiškų formos teikiamos elektroniniu formatu internete (popierinės paraiškos versijos pateikti nereikia).

Paspaudus nuorodą pirmiausia atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir, jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis – tada pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“(sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsta nuoroda, kurią paspaudus patvirtinsite registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus, atsidariusiame lange pasirinkite skiltį „Open Calls“ ir čia matysite aktyvius kvietimus teikti paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Svarbu nepamiršti kartu pateikti teisinio atstovo pasirašytą sąžiningumo deklaraciją ir kitus paraiškoje nurodytus dokumentus.

JEI LIEKA KLAUSIMŲ?

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į programų koordinatorius – jų kontaktus galite rasti čia.

Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu +370 5 2497003 ar el. paštu info@jtba.lt.

|