Kviečiame teikti Erasmus+ paraiškas jaunimo srityje 2017 m.

2016 m. spalio 21 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, „Erasmus+“ jaunimo srities nacionalinė agentūra Lietuvoje, informuoja, kad paskelbtas oficialus kvietimas teikti paraiškas 2017 m. Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

2017 metais paraiškas bus galima teikti 3 kartus. Pirmąjį kartą paraiškų lauksime iki 2017 m. vasario 2 d. 13.00 val. Šio termino projektų pradžios data: 2017 m. gegužės 1 d. (strateginėms partnerystėms – nuo birželio 1 d.) iki rugsėjo 30 d. Visus paraiškų teikimo terminus 2017 m. rasite čia.

Nacionalinė agentūra priims abiejų tipų paraiškas, skirtas strateginėms partnerystėms: inovacijoms skirtus projektus bei gerosios praktikos mainų projektus. Rekomenduojame paraiškas teikti 1–2 terminui. Dėl lėšų trūkumo trečiasis kvietimas strateginėms partnerystėms gali būti neskelbiamas.

Kviečiame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles. Paraiškų formos, skirtos 2017 m. vasario 2 d. terminui dar nėra paskelbtos.

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios kuriai nors jaunimo organizacijai.

Šios šalys gali visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose:

  • 28 Europos Sąjungos valstybėse narės,
  • ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija,
  • ES šalys kandidatės: Turkija ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Be to, visuose ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities veiksmuose gali dalyvauti šalių partnerių organizacijos.

Išsamesnė informacija apie dalyvavimo sąlygas pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras kvietimo teikti paraiškas ES programai „Erasmus+“ 2017 metams biudžetas – 2 157,1 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas 1 905,4 mln. EUR
Jaunimo sritis 209,1 mln. EUR
„Jean Monnet“ 10,8 mln. EUR
Sportas 31,8 mln. EUR

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia. Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.

Jei turite klausimų, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003 arba 8 671 69 348.

|