Kviečiame teikti Europos solidarumo korpuso paraiškas 2018 m. spalio 16 d. terminui!

2018 m. rugsėjo 14 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, koordinuojanti ES programą „Europos solidarumo korpusas“, informuoja, kad iki 2018 m. spalio 16 d. 13.00 val[1]. priimamos paraiškos finansavimui:

  • savanoriškos veiklos projektų ir (arba) savanoriškos veiklos partnerysčių (preliminarus biudžetas 482 202 Eur);
  • profesinės veiklos projektų (stažuotė arba įdarbinimas) (preliminarus biudžetas 132 104 Eur);
  • solidarumo projektų (preliminarus biudžetas 117 190 Eur).

Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su ES programos „Europos solidarumo korpusas“ vadovu, pdf > kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles.

Kas gali teikti paraiškas?

Teikti paraiškas savanoriškos veiklos projektams ir partnerystėms, profesinės veiklos projektams finansuoti gali visos kokybės ženklą turinčios ar iki spalio 16 d. paraišką kokybės ženklui gauti pateikusios[2] organizacijos.

Paraiškas dėl solidarumo projektų finansavimo gali teikti jaunimo grupės, užsiregistravusios Europos solidarumo korpuso duomenų bazėje ir turinčios globojančią organizaciją (ji paraiškoje nurodoma  kaip teisinis atstovas).

Išsamesnė informacija apie dalyvavimo sąlygas pateikiama Europos solidarumo korpuso vadove. pdf >

Kaip ir kur teikti paraiškas?

Paraiškų formas, skirtas 2018 m. spalio 16 d. terminui, rasite čia.

2018 metais paraiškų formos teikiamos elektroniniu formatu internete (popierinės paraiškos versijos pateikti nereikia).

Paspaudus nuorodą pirmiausia atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir, jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis – tada pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsta nuoroda, kurią paspaudus patvirtinsite registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus, atsidariusiame lange pasirinkite skiltį „Open Calls“ ir čia matysite visus programos „Europos solidarumo korpusas“ aktyvius kvietimus teikti paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Svarbu nepamiršti kartu pateikti teisinio atstovo pasirašytą sąžiningumo deklaraciją ir kitus paraiškoje nurodytus dokumentus.

Jei lieka klausimų?

Dėl paraiškų pateikimo tvarkos, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003.

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į vieną iš programos „Europos solidarumo korpusas“ koordinatorių. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia.

Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.

 

 

[1] Lietuvos laiku.

[2] Jei organizacija nori teikti paraišką savanoriškos veiklos projektų, savanoriškos veiklos partnerysčių ar profesinės veiklos projektų finansavimui, jos privalo pateikti paraišką kokybės ženklui (akreditacijai) gauti iki spalio 16 d.

Išimtis. Jei organizacija turi galiojančią „Erasmus+“ savanoriškos veiklos akreditaciją ir teikia paraišką savanoriškos veiklos projektų ar savanoriškos veiklos partnerysčių finansavimui, kokybės ženklas –papildoma akreditacija – nereikalinga.

|