Kviečiame teikti paraiškas programos „Europos solidarumo korpusas“ projektams finansuoti

2021 m. gruodžio 16 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, administruojantis ES programą „Europos solidarumo korpusas“ Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas 2022 metams.

Prieš rengdamiesi teikti paraišką būtinai susipažikite su naujausiu Programos vadovu pdf >.  Jame rasite išsamią informaciją apie galimas finansuoti veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys.

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 13.00 val. Lietuvos laiku.

 

Solidarumo projektai Vasario 23d.

Spalio 4d.

 

Savanoriškos veiklos projektai Vasario 23 d.

Papildomas teikimas spalio 4 d.

 

Paraiškos dėl Kokybės ženklo gali būti teikiamos nuolat.

 

KOKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

SOLIDARUMO PROJEKTAI

 

Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei naudingas projektas.

Šis projektas turi suteikti jaunam žmogui galimybę savo laiką bei energiją panaudoti prasmingai – prisidėti prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdyti darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos, kt. įgūdžius.

Solidarumo projektas turi turėti aiškiai apibrėžtą temą ir ji turėtų būti kylanti iš vietinės bendruomenės poreikių, susijusi su vietinės bendruomenės iššūkiais.

Svarbu:

 • Projekto iniciatyvinę grupę turi sudaryti mažiausiai penki jauni (1830 m.) žmonės.
 • Grupei reikia turėti globojančią organizaciją, kuri atliktų teisinio atstovo vaidmenį ir, jei projektas būtų finansuotas, padėtų jaunuoliams pasirašyti dotacijos sutartį, tvarkytis su įsipareigojimais. Globojančia organizacija gali būti bet kokia organizacija, su kuria jaunuolių grupė turi patikimą santykį – pavyzdžiui, mokykla, jaunimo centras, biblioteka, įvairios NVO ir pan.
 • Projektas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTAI

 

Tai projektai, kuriais organizacijos įveiklina jaunus (18–30 m.) žmones – sukuria jiems galimybę savanoriauti tarptautiniame kontekste.

Organizacija, įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą, pagal pasirinktą statusą – arba priima jaunus žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje.

Svarbu:

 • Savanorystė turi vykti tarptautiniu mastu – vadinasi arba priimami savanoriai iš užsienio, arba padedama pasiruošti savanorių išvykimui į užsienį.
 • Norinčios įgyvendinti savanoriškos veiklos projektus (gauti jiems finansavimą) organizacijos pirmau turi gauti tinkamo tipo Kokybės ženklą (angl. Quality Label for lead organisations) – juo patvirtinama, kad organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.

 

PRIORITETINĖS TEMOS

 

Viso naujojo etapo metu (2021–2027 m.) „Europos solidarumo korpusas“ skatins organizacijas bei jaunimą įgyvendinant projektus ar juose dalyvaujant orientuotis į ES politinius prioritetus.

Ypač pabrėžiamos šios kryptys:

 • įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;
 • ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;
 • skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo.

 

2022 m. „Europos solidarumo korpuso“ biudžetas:

1. Savanoriška veikla 1 131 725 Eur
2. Solidarumo projektai 179 116 Eur
Iš viso: 1 310 841 Eur

 

 

PAPILDOMA SVARBI INFORMACIJA

Finansuojama vienos organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai.

Paraiškas teikiančios organizacijos, pagal programos vadove pateiktus reikalavimus į Organizacijų registracijos sitemą turi įkelti :

 • Juridinių asmenų išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
 • užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;
 • jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti:

(1) 2020 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį finansinio pajėgumo vertinimui (patvirtintą ir paskelbtą Registrų centre);

(2) informaciją apie pagrindinių projektą vykdančių asmenų profesinę kompetenciją ir patirtį įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus veiklos pajėgumo vertinimui.

Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, į Organizacijų registracijos sistemą turi įkelti:

(1) grupės narių sąrašą;

(2) vieno grupės nario – kontaktinio asmens tapatybės kopiją;

(3) globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę ir aukščiau nurodytus organizacijoms taikomus dokumentus.

 

KĄ DARYTI, SIEKIANT GAUTI PROJEKTO FINANSAVIMĄ?

 • Pirmiausia būtina susipažinti su 2022 m. programos vadovu.  pdf >
 • Susipažinus su programos vadovu, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.
 • Paraiškų formas rasiteČIA.

JEI KYLA KLAUSIMŲ?

 • Kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Jų kontaktus rasite ČIA.
 • Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo. Daugiau informacijos apie jas pateiksime šiame puslapyje ir mūsų Facebook paskyroje.
|