Kvietimas pranešėjams registruotis į V-ąją jaunimo tyrėjų konferenciją „JUNGTYS: ką galime padaryti kartu?“

2020 m. liepos 30 d.

Š. m. spalio 16 d. Klaipėdos universitete vyks tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija. Šioje, jau penktojoje, konferencijoje siekiame plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą.

Dažnai pabrėžiama, kuo jauni žmonės yra išskirtiniai, tiriant reiškinius gilinamasi į juos iš skirtingų mokslų perspektyvų – o mes kviečiame ieškoti jungčių, atsiremti į tai, kas jungia jaunimo tyrėjus ir praktikus, tyrėjus ir jaunimo politikos kūrėjus bei įgyvendintojus sociologus ir psichologus, socialinius darbuotojus ir filosofus, edukologus ir politikus. Ieškokime jungčių tarp jaunimo ir vietos bendruomenių, jaunimo įsitraukimo (dalyvavimo) ir atsakomybės didinimo. Tarp intencijos ir realaus veikimo: to ką kalbame ir ką, kaip darome. Tarp virtualaus ir gyvo bendravimo. Tarp ugdytojo ir ugdytinio; jaunuolio ir jaunimo darbuotojo. Tarp mūsų noro įtraukti jaunuolius į visuomenei reikšmingas veiklas ir jų pasipriešinimo. Tarp individo ir grupės (bendruomenės). Tarp egoizmo ir altruizmo. Tarp savarankiškumo ir priklausomybės. Tarp globalių problemų ir jų lokalių sprendimų. Tarp fizinio lokalumo ir virtualaus globalumo.

Kviečiame mokslininkus, nagrinėjančius jaunimo klausimus, praktikus, dirbančius su jaunimu, ir sprendimus priimančius politikus teikti pranešimų santraukas laisvai interpretuojant konferencijos temą.

PRANEŠĖJŲ REGISTRACIJA

  1. Norinčius skaityti pranešimą iki rugsėjo 10 d. kviečiame registruotis internetu ČIA doc >.
  2. Taip pat iki rugsėjo 10 d. reikalinga konferencijos sekretorei Irmai Radavičiūtei atsiųsti pranešimo santrauką el. pašto adresu radaviciuteirma@gmail.com. Santraukos formą rasite ČIA docx >. Jos apimtis iki 3000 spaudos ženklų su tarpais (iki 1 psl.).
  3. Po rugsėjo 10 d. konferencijos komitetas įvertins pateiktas santraukas ir iki rugsėjo 20 d. jums praneš apie sprendimą kviesti skaityti pranešimą.

PRANEŠIMŲ SANTRAUKOS

Priimami mokslinio ir praktinio pobūdžio pranešimai LIETUVIŲ IR ANGLŲ kalbomis. Bus rengiamas elektroninis pranešimų santraukų leidinys, todėl santraukas prašome rengti naudojant pridedamą santraukos formą.

Mokslinių pranešimų santraukos turėtų atsakyti į šiuos klausimus:

  1. Kokia yra tyrimo problema ir tikslas?
  2. Kokius tyrimo metodus autoriai naudojo?
  3. Kokie pagrindiniai tyrimo rezultatai?

Praktinių pranešimų santraukose turėtų atsispindėti:

  1. Praktinė problema ir pranešimo tikslas.
  2. Pagrindiniai pranešimo teiginiai ar mintys.
  3. Teiginius pagrindžiantys argumentai.

Konferenciją organizuoja:

Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio Universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos karo akademija, Lietuvos socialiniu tyrimu centras, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“.


Kilus klausimams kreiptis el. paštu: radaviciuteirma@gmail.com arba jolita.kasalyniene@fsf.vu.lt

|