Moters pareiga yra išlaikyti šeimą, o vyro – leisti laiką namuose

2015 m. vasario 20 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir Eurodesk Lietuva jaunoji „Žinau viską“ žurnalistė Rūta Slivkaitė

Išgirdę tvirtinimą, kad moters pareiga yra išlaikyti šeimą, o vyras turėtų laiką leisti namuose, kurdamas jaukią atmosferą ir sukdamasis virtuvėje, turbūt nustebtumėte. To priežastis – mūsų mąstymą apie lytis ir jų padėtį visuomenėje formuojantys stereotipai. Tai tema, kelianti ginčus ir diskusijas ne vienoje valstybėje. Lyčių stereotipai pasirodė įdomi tema ir Vievio neformaliai jaunimo grupei „Nauja karta“. Tad moksleiviai, padedami mokymo vadovo Laimono Ragausko ir vadovės Giedrės Užkurėnaitės, pagal „Erasmus+“ programą įgyvendino jaunimo mainų projektą „Stereotipai tarp vyrų ir moterų skirtingose šalyse“.

Projektas vyko Lietuvoje, kur susirinko po penkis jaunuolius iš keturių valstybių: Lietuvos, Rumunijos, Vengrijos ir Rusijos. Dalyvių amžius svyravo nuo 16 iki 25 metų. Pasak vadovės, toks didelis amžiaus skirtumas ir šios valstybės pasirinktos todėl, kad jaunimo religiniai, kultūriniai ir amžiaus skirtumai padeda išvystyti projekto temą ir pasiekti daugiau išsikeltų tikslų. Šios keturios šalys yra išsidėsčiusios pakankamai toli viena nuo kitos, kas ir lemia visus  skirtumus.

Pagrindiniai mainų tikslai – ištirti ir įvardinti esamus ir labiausiai paplitusius lyčių stereotipus tarp jaunimo skirtingose valstybėse, juos išanalizuoti bei aptarti būdus, kaip juos pakeisti – buvo įvykdyti sėkmingiausiai. Šiems tikslams pasiekti labiausiai padėjo užduotys. Išvykos į Vievį metu pagal klausimyną dalyviai apklausė gatvėje sutiktus žmones. Klausimai buvo apie tai, kaip šiais laikais suvokiama moters ir vyro padėtis visuomenėje ir šeimoje bei elgesio skirtumai. Atsakymai buvo ganėtinai standartiniai: vyras – šeimos galva, o moteris – jaukumo kūrėja. Taip pat paaiškėjo, kad stereotipai kiekvienoje valstybėje panašūs. „Atradome daug nauja, pradedant tuo, kad Rusijoje rečiausiai pasitaikanti profesija – vyriškos lyties mokytojas, o baigiant tuo, kad ir kokie skirtingi bebūtumėme, kokiame kampelyje begyventumėme, stereotipai dažniausiai būna panašūs arba vienodi, tačiau kuo toliau, tuo lengviau išeina juos „laužyti,“ – teigia mainų iniciatorės, moksleivės Guoda Karpičiūtė ir Justina Tarasovaitė.

Labiau įsigilinti ir suprasti lyčių stereotipų temą padėjo išvyka į lyčių lygybės institutą Vilniuje. Dalyviai diskutavo su lyčių lygybės instituto darbuotoja Indre Mackevičiūte apie šiuolaikinę žiniasklaidą ir jos visuomenei skleidžiamą stereotipinį požiūrį apie vyro ir moters vaidmenį. Diskusijos metu esminiai stereotipai išryškėjo būtent tuomet, kai buvo analizuojami stereotipai, vyraujantys žiniasklaidoje. Paaiškėjo, kad žiniasklaidoje moteris dažniausiai vaizduojama kaip namų šeimininkė, todėl kai reklamuojami skalbimo milteliai arba kitos švaros priemonės, visada vaizduojama moteris. Taip pat labai dažnai reklamose akcentuojamas moters grožis. Vyro vaidmenyje akcentuojama stiprybė, veržlumas, tvirtumas. Jis – kovotojas, dirbantis žmogus. Moteris dažnai vaizduojama silpna, vyras – stiprus. Moteris – namų šeimininkė, o vyras eina į darbą uždirbti pinigų. Diskusija su lyčių lygybės instituto darbuotoja padėjo suprasti, kad geriausia kova su stereotipais, visų pirma, yra pradėti kalbėtis su vaikais mokyklose, namie. Stereotipus vaikai labai lengvai perima nuo mažų dienų: jie matomi televizijoje, internete ir taip giliai įauga į kraują, kad žvelgiant į viską pilnai subrendusios asmenybės akimis būna ypač sunku pakeisti mąstymą ir požiūrį į daugelį dalykų. Suaugusiems pakeisti nusistovėjusį požiūrį yra daug sunkiau, bet diskusijos ir bandymas įsijausti į kitos lyties situacijas padeda labiau suvokti ir kitą lytį.

Esant tarptautinėje jaunimo kompanijoje būtų keista tarpusavyje nepasidalinti savo kultūriniais ypatumais, todėl kiekvienai dalyvaujančiai valstybei buvo skirta po dieną, kad galėtų supažindinti su savo šalimi pagal paruoštą programą. Vengrai, rusai, rumunai ir lietuviai pristatė savo nacionalines virtuves, žaidimus ir stereotipus. Paaiškėjo, kad Vengrijoje paplitę visiems girdėti stereotipai, kad vyro pareiga yra rūpintis šeima ir remti ją finansiškai, moters – rūpintis vaikais ir namų tvarka, nemažai stereotipų apie homoseksualus, čigonus ir užsieniečius. Paplitę stereotipai apie rusus: jie šiurkštūs, geriantys, turi po mešką kiekvienuose namuose, bet vaišingi ir Rusija laikoma itin gražių merginų gyvenamąja vieta.

„Galima daryti išvadą, kad jaunimo mainai šia tema išties naudingi ir reikalingi. Žinoma, ne todėl, kad įmanoma „nugriauti“ vyraujančius stereotipus per 10 dienų, bet svarbu apie tai kalbėti. Vien jau tai, kad daug temų, susijusių su vyro ir moters santykiais, buvo paliesta, dalyviams leido apie daug ką susimąstyti ir praplėsti savo požiūrį į stereotipus. Galbūt ne iš karto pasikeis jų mąstymas ar elgesys, tam reikia laiko. Jaunimo mainai – puiki proga praplėsti savo požiūrį ir šis patyrimas, aktyvus dalyvavimas kiekvienoje mainų metu surengtoje veikloje yra didelis žingsnis į priekį holistinio požiūrio link,“ – taip mainų vadovė Giedrė apibendrina jaunimo mainus.

|