Nacionalinio korespondento jaunimo politikos srityje atranka

2015 m. birželio 16 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama tinkamai įgyvendinti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL 2013 L 347, p. 50), nuostatas bei atsižvelgdama į Europos Komisijos 2015 m. gegužės 27 d. prašymą nominuoti juridinį asmenį, kuris būtų YOUTH WIKI TOOL NACIONALINIS KORESPONDENTAS, skelbia atranką.

Atrankos tikslas – atrinkti ir nominuoti nacionalinį korespondentą, kuris nuolat teiktų ir atnaujintų informaciją apie jaunimo politiką Lietuvoje pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Juridinis asmuo;
 • Turintis ne mažiau kaip 2 metus patirties analizuojant jaunimo politiką ir vykdant tyrimus ar rengiant apžvalgas jaunimo politikos tema;
 • Turintis žinių ir informacijos apie Lietuvos jaunimo politikos raidą ir dabartinę padėtį;
 • Galintis rinkti ir sisteminti informaciją apie jaunimui aktualias temas bei ją pristatyti tarptautiniu lygmeniu;
 • Galintis pateikti tinkamą informaciją apie jaunimo politiką Lietuvoje: oficialių nacionalinių programų ir priemonių, institucijų, vykdomos politikos ir iniciatyvų aprašymus;
 • Galintis analizuoti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų praktikų pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo srityje;
 • Galintis šią informacija pateikti ir pristatyti interneto svetainėse;
 • Gebantis užtikrinti tinkamą veiklos ir lėšų planavimą, o esant poreikiui – užtikrinti veiklos koofinansavimą pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus.

Numatomos Youth Wiki Tool nacionalinio korespondento teisės:

 • Konsultuotis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir gauti aktualią informaciją;
 • Pasitelkti išorės ekspertus, jei reikalinga speciali informacija ar ataskaita, vykdant Youth Wiki Tool nacionalinio korespondento funkcijas;
 • Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose ekspertiniuose susitikimuose, skirtuose vykdyti Youth Wiki Tool nacionalinių korespondentų veiklą;
 • Gauti metodinę pagalbą iš Europos Komisijos ir jos agentūrų, vykdant Youth Wiki Tool nacionalinio korespondento veiklą;
 • Pagal pateiktą paraišką gauti 8500 eurų 2015 metų veiklai vykdyti pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus.

Numatomos Youth Wiki Tool nacionalinio korespondento pareigos:

 • Gavus Europos Komisijos kvietimą, nustatytu laiku pateikti paraišką pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus ir ją tinkamai suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išsiųsti Europos Komisijai;
 • Užtikrinti tinkamą veiklos ir lėšų planavimą, o esant poreikiui – užtikrinti veiklos koofinansavimą pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus;
 • Pateikti tinkamą informaciją apie jaunimo politiką Lietuvoje: oficialių nacionalinių programų ir priemonių, institucijų, vykdomos politikos ir iniciatyvų aprašymus;
 • Analizuoti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų praktikų pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo srityje;
 • Vadovautis Europos Komisijos pateiksimomis gairėmis dėl informacijos rengimo ir pateikimo;
 • Savo atstovavimo Youth Wiki Tool laikotarpiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti jaunimo politikos apžvalgą (jos atnaujinimą) ir informaciją apie bendras tendencijas kiekvieną ketvirtį (iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos).

Maloniai prašome anglų kalba užpildyti paraiškos formą doc > ir ją pateikti el. paštu post@socmin.lt (kopiją Jolanta.Sakalauskiene@socmin.lt ir Justina.Alsyte@socmin.lt) iki 2015 m. birželio 16 d. 15.00 val.

Papildoma informacija apie atranką teikiama ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriuje telefonu 8 706 68134 arba el. paštu Justina.Alsyte@socmin.lt.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“.

|