Pagal EJS renginių skaičių Lietuva – pirmajame penketuke

2015 m. birželio 15 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities nacionalinė agentūra, atsakinga už Europos jaunimo savaitės sėkmingą įgyvendinimą Lietuvoje, grįžo iš ES programos „Erasmus+“ Nacionalinių agentūrų susitikimo Briuselyje, kur su Europos Komisija ir kitomis Nacionalinėmis agentūromis buvo apžvelgti EJS 2015 rezultatai ir veiklos. 2015 m. balandžio 27 d. – gegužės 10 d. visoje Europoje vyko septintoji Europos jaunimo savaitė (EJS). Jos metu visų Europos Sąjungos valstybių miestuose ir miesteliuose vyko gausybė renginių bei įvairių veiklų. Džiaugiamės, kad Lietuva patenka į pirmąjį penketuką Europoje pagal EJS renginių skaičių nusileisdama tik kur kas didesnėms kolegėms Turkijai, Lenkijai ir Rumunijai. Pagal surinktus duomenis 21 Europos šalyje įvyko 631 renginys įtraukęs beveik 50 000 jaunų žmonių.

Lietuvoje į EJS veiklas įsitraukė net 40 savivaldybių, kuriose įvyko 58 EJS skirti renginiai. Iš viso Europos jaunimo savaitėje dalyvavo daugiau nei 5100 dalyvių. Didžiąją jų dalį sudarė jauni žmonės – jų renginiuose priskaičiuota virš 3400. Su jaunimu dirbantys asmenys, sprendimų priėmėjai ir politikai sudarė atitinkamai – virš 200, virš 180 ir daugiau nei 160 atstovų. EJS yra integrali trečiojo „Erasmus+“ programos pagrindinio veiksmo dalis. Šiais metais finansuoti 5 struktūrinio dialogo projektai, kurie EJS metu įtraukė 692 tiesioginius dalyvius, organizavo veiklas 14 miestų, o juos vykdė 21 organizacija.

Bendradarbiaudamos su agentūra jaunimo organizacijos, apskritieji stalai, švietimo ir kultūros centrai, savivaldybės įgyvendino 35 „Idėja+“ renginius, kurių metu jauni žmonės pristatė savo idėjas, galinčias prisidėti arba prisidėjusias prie sėkmingos vietos bendruomenės plėtros ir aktualių problemų sprendimo. Renginiai savivaldybėse – tai savivaldą, jaunus žmones ir vietos bendruomenę vienijantys struktūrinio dialogo susitikimai, kuriuose dalyvavo jaunimas, su jaunais žmonėmis dirbantys asmenys, politikai, verslininkai bei vietos bendruomenė. Regionuose įvykusius struktūrinio dialogo susitikimus „Idėja+“ perkėlėme į nacionalinį lygmenį EJS skirtame renginyje „Jaunų žmonių dalyvavimas darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime“ Vilniuje. Jaunimas iš įvairių savivaldybių susirinko pasiklausyti pranešėjų įkvepiančių istorijų, savivaldybių atstovai atvyko su gerosios praktikos pavyzdžiais ir inovatyviomis jaunų žmonių idėjomis, vyko darbo grupės jaunimo politikos, įsidarbinimo, mobilumo bei dalyvavimo temomis.

|