Pasirašyta sutartis dėl ES programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpusas“ įgyvendinimo Lietuvoje

2021 m. spalio 29 d.

Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) pasirašius sutartį su Europos Komisija dėl jaunimo veiklai skirtų programų, Projektų atrankos komitetas pateikė rekomendacijas dėl 2021 m. I-ojo termino projektų finansavimo.

EK ir JRD jau pasirašė sutartį, pagal kurią JRD yra paskirta ES programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpusas“ nacionaline agentūra Lietuvoje. Projektų finansavimui 2021 m. skiriami 6,34 mln. eurų – 4,76 mln. eurų „Erasmus+“ jaunimo srities ir 1,58 mln. „Europos solidarumo korpuso“ projektams.

2021 spalio 27 d. JRD sukvietė Projektų atrankos komiteto posėdį, kuris pateikė rekomendacijas dėl 2021 m. I-ojo termino projektų finansavimo, atsižvelgdamas į „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ programų veiklų biudžetus ir pateiktų paraiškų kokybės vertinimus.

Atlikęs Projektų atrankos komiteto rekomenduojamų finansuoti projektų veiklos, finansinio pajėgumo ir rizikos vertinimus, JRD priims sprendimą dėl 2021 m. I-ojo termino projektų finansavimo programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpusas“ lėšomis ir apie tai informuos pareiškėjus.

2021 m. I-ojo termino projektų paraiškų finansavimo rezultatus JRD paskelbs pirmąją lapkričio savaitę.

Finansuojamų, nefinansuojamų ir į rezervinį sąrašą įtrauktų projektų pareiškėjai bus informuoti paraiškose nurodytais el. pašto adresais, taip pat projektų sąrašai bus skelbiami www.jrd.lt svetainėje (spausti „Eiti į JTBA puslapį“).

|