Paskelbti 2 konkursai jaunimo organizacijoms

2015 m. balandžio 08 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia 2 konkursus, pagal kuriuos jaunimo organizacijos gali gauti finansavimą projektams jaunimo srityje.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje programų finansavimo 2015 metais konkursas

Konkurso tikslas – spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, remti projektus, skirtus tarpinstituciniam bendradarbiavimui skatinti.

Konkursui paraišką gali teikti:

Nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 3000 eurų.

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2015 m. balandžio 9 d. (imtinai), adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas ir visus dokumentus rasite čia.

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 2015 metais konkursas

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyvumui didinti.

Konkursui paraišką gali teikti:

Jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančios organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (toliau – Pareiškėjas).

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2015 m. balandžio 9 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas ir visus dokumentus rasite čia.

|