Paskelbtos KA1, KA2 ir KA3 paraiškos jaunimo srityje

2018 m. sausio 16 d.

Informuojame, kad jau paskelbtos „Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo (jaunimo mainų ir jaunimo darbuotojų mobilumo), 2 pagrindinio veiksmo (strateginių partnerysčių jaunimo srityje) bei 3 pagrindinio veiksmo (struktūrinio dialogo projektų) paraiškų formos. 2018 metais šios paraiškų formos bus teikiamos elektroniniu formatu internete, išskyrus savanoriškos veiklos projektų paraiškas, kurios bus teikiamos PDF formatu.

Elektroninės paraiškų formos internete

Elektroninės paraiškų formos internete pildomos naujame Europos Komisijos interneto tinklapyje „Erasmus+ Forms“ adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.

Paskelbtos šios elektroninės paraiškų formos:

  • Savanoriškoje veikloje dalyvaujančių organizacijų akreditacijos paraiškos forma (KA110);
  • Mobilumo mokymosi tikslais jaunimo srityje paraiškos forma (KA105)
  • Strateginių partnerysčių jaunimo srityje (KA205);
  • Struktūrinio dialogo projektų paraiškos forma (KA347).

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Paraiškos lietuvių kalba

Šios paraiškos taip pat gali būti matomos lietuvių kalba. Norėdami perjungti paraiškos kalbą į lietuvių, paraiškų tinklapio viršuje dešinėje turite pasirinkti lietuvių.

Jeigu prieš tai paraišką pildėte anglų kalba, naršyklė gali prisiminti ankstesnius nustatymus ir dėl to paraiškos formą rodys dviem kalbomis. Iš naujo įkelkite tą patį puslapį ir problema bus išspręsta.

|