Priimtas sprendimas dėl 2019 m. III termino rezervinių „Europos solidarumo korpuso“ projektų finansavimo

2019 m. gruodžio 20 d.

Informuojame, kad gavus Europos Komisijos sutikimą perskirstyti 2019 metų „Europos solidarumo korpuso“ programos lėšas, 2019-12-20 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-113, buvo priimtas sprendimas dėl rezervinių III terminui (spalio 1 d.) teiktų projektų.

Todėl skelbiame atnaujintą 2019 m. III termino „Europos solidarumo korpuso“ finansuotų projektų sąrašą – į kurį įtraukti iki tol buvę rezerviniai projektai.

  • Atnaujintas finansuojamų projektų sąrašas xlsx >

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 18 III-am terminui (spalio 1 d.) pateiktų projektų.

Iš viso III terminui buvo gauta 21 projektų paraiška: 12 savanoriškos veiklos projektų paraiškų, 1 įsidarbinimo ir stažuočių projekto paraiška ir 8 Solidarumo projektų paraiškos.

|