Rekomendacijos paraiškų teikėjams

2014 m. balandžio 24 d.

Atlikus 2014 m. kovo 17 d. terminui pateiktų paraiškų vertinimą pagal formaliuosius kriterijus, išskirtos dažniausiai pasikartojančios priežastys, dėl kurių projektai buvo atmetami. Rekomenduojame prieš teikiant paraišką 2014 m. balandžio 30 d. terminui pasitikrinti, ar nepalikote klaidų.

Dažniausiai projektai nebuvo perduoti kokybę vertinantiems ekspertams dėl šių priežasčių:

  • Projekto pradžios data neatitinka termino reikalavimų (projektas prasideda anksčiau nei programos vadove nustatytos ribos);
  • Nepridėta veiklos programa;
  • Nepridėta pasirašyta deklaracija (paraiškos dalis);
  • Nepridėti pasirašyti partnerių mandatai (sutikimai dalyvauti projekte); teikiant kelis projektus – supainioti partnerių mandatai, pridedami kito projekto mandatai;
  • Paraiškos dalyje G.1 klaidingai nurodomas veiklos tipas;
  • Paraiška pateikiama kelis kartus, tačiau paskutinį kartą – jau praėjus terminui (tikrinamas paskutinis pateiktas variantas).

Taip pat rekomenduojame atkreipti dėmesį į šiuos aspektus. Dėl jų paraiška nėra atmetama, tačiau koreguojamas biudžetas:

  • Organizacinių išlaidų (angl. Organisational support) eilutės sumos apskaičiavimas. Skaičiuojama pagal formulę veiklos dienų skaičius x dalyvių skaičius x dienos dotacija. Veiklos dienų skaičius tikrinamas pagal organizacijos pateiktą veiklos tvarkaraštį. Remiantis ilgalaike praktika ir rekomendacijomis dienos dotacija skaičiuojama pagal tą dieną suplanuotas, į projekto įgyvendinimo turinį orientuotas veiklas, užimančias didžiają dienos dalį. Atvykimas ir išvykimas, registracija, dalyvių supažindinimas nėra laikomos į turinį orientuotomis veiklomis. Atitinkamai ir prašoma dotacijos suma turi būti skaičiuojama pagal tokį dienų skaičių. Pavyzdžiui, jei 1 dieną dalyviai atvyksta, nuo 2 dienos prasideda programa, 8 dieną yra dalyvių išvykimas, tuomet programa yra tik 6 dienoms. Atsižvelgiant į tai, dotacija skiriama 6 dienoms, neatsižvelgiant į faktą, kad dalyviai atvyksta, susipažįsta diena anksčiau ir išvyksta ne tą pačią dieną, kai baigiasi programa.
  • Ypatingųjų išlaidų (angl. Exeptional Costs) skaičiavimas 1 veiksmo jaunimo mainų veikloje. Remiantis Programos vadovo p. 70 išvardytais kriterijais, išankstinio planavimo vizitas (IPV) turi būti suplanuotas taip, kad neviršytų 2 dienų (be kelionės) ir dalyvių skaičius iš vienos šalies gali būti 1 dalyvis arba 2 dalyviai su sąlyga, kad juos sudaro 1 jaunas žmogus ir 1 lyderis. Taip pat rekomendacinė JTBA norma 1 dienai už IPV yra 50 eurų. Pavyzdys: planuojami tarptautiniai jaunimo mainai, projekto vykdytojai – Lietuvos organizacija ir 4 organizacijos iš skirtingų 4 šalių. Pritaikius formulę „2 (dienų skaičius) x 10 (dalyvių skaičius) x 50 (rekomenduojama dotacijos norma)“, IPV skiriama didžiausia suma turėtų būti 1 000 eurų (jei iš kiekvienos šalies dalyvautų po 1 dalyvį, tuomet suma sumažėtų iki 500 eurų).
|