Skelbiame 2016 m. spalio 4 d. finansuotus projektus jaunimo srityje

2016 m. gruodžio 05 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2016 m. gruodžio 2 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2016 m. gruodžio 5 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-76, buvo priimtas sprendimas dėl 33 projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 2016 m. spalio 4 d. terminui pateiktiems projektams.

Čia galite peržiūrėti finansuotų ir nefinansuotų projektų sąrašus rasite prisegtuose dokumentuose puslapio kairėje.

Rezervinį sąrašą galite peržiūrėti čia. Sprendimas dėl šio projekto finansavimo bus priimtas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Atlikusi finansuojamų projektų rizikos vertinimą, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra informuos organizacijas apie ekspertų pastabas, skiriamą dotaciją, mokėjimų tvarką bei sutarčių pasirašymą. Prašome finansuotų projektų organizacijas kuo greičiau susisiekti su projekto partneriais ir paprašyti atsiųsti pasirašytus mandatų originalus – jie yra būtini pasirašant dotacijų sutartis.

2016 m. spalio 4 d. terminui buvo galima teikti paraiškas 1 pagrindiniam veiksmui – jaunimo mainams, Europos savanorių tarnybai, jaunimo darbuotojų mobilumui; 2 pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje ir 3 pagrindiniam veiksmui – struktūrinio dialogo projektams. Iš viso gautos 122 paraiškos. Finansavimas skirtas 33 projektams.

|