Skelbiame 2017 m. balandžio 26 d. finansuotus ir nefinansuotus projektus jaunimo srityje

2017 m. liepos 03 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2017 m. birželio 29 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2017 m. liepos 3 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-48, buvo priimtas sprendimas dėl 1, 2 ir 3 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 34 2017 m. balandžio 26 d. terminui pateiktiems projektams.

2017 m. balandžio 26 d. terminui 1 pagrindiniam veiksmui pateiktos 127 paraiškos, 2 pagrindiniam veiksmui – 13 paraiškų, 3 pagrindiniam veiksmui – 4 paraiškos.

|