Skelbiame 2017 m. spalio 4 d. finansuotus ir nefinansuotus projektus „Erasmus+“ jaunimo srityje

2017 m. gruodžio 05 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2017 m. gruodžio 6 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2017 m. gruodžio 7 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-86, buvo priimtas sprendimas dėl 1 ir 2 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 2017 m. spalio 4 d. terminui pateiktam 41 projektui.

2017 m. spalio 4 d. terminui pateikta 118 paraiškų. 111 paraiškų pateikta pirmajam pagrindiniam veiksmui (KA1): jaunimo mainams – 65*, Europos savanorių tarnybai – 17, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui – 28*. Šio termino metu papildomai buvo galima teikti paraiškas Strateginiams Europos savanorių tarnybos projektams. Šiai veiklai gautos 2 paraiškos. Antrajam pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – pateiktos 7 paraiškos.

* vienas projektas apėmė jaunimo mainų ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo veiklas.

|