Skelbiame antrojo strateginių partnerysčių forumo „Cross Over“ pranešimus

2015 m. spalio 20 d.

Antrasis strateginių partnerysčių forumas „Cross Over“ sukvietė virš 80 dalyvių. Nevyriausybinių organizacijų atstovai, švietimo sektoriui priklausančios organizacijos – profesinio, mokyklinio ugdymo įstaigos, aukštąjį išsilavinimą teikiančios institucijos, tyrėjai, verslo sektoriaus atstovai ir valstybinės įstaigos susitiko kalbėtis apie sektorių bendradarbiavimą, galimybes dirbti kartu, dalintis patirtimi ir specialiomis žiniomis. Tokiais projektais bus pasiekiami rezultatai, kurių nesukurtų tik vienam sektoriui atstovaujanti organizacija.

Forumo tikslas – informuoti apie Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus jaunimo srityje, skatinti ilgalaikį skirtingiems sektoriams priklausančių organizacijų bendradarbiavimą bei partnerysčių kūrimą, siekiant inovacijų jaunimo srityje.

„Cross Over“ dalyviai susipažino su ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities 2 pagrindiniu veiksmu – strateginėmis partnerystėmis, joms keliamais kokybiniais ir kiekybiniais reikalavimais, strateginėmis kryptimis Lietuvoje. Finansuotų projektų vykdytojai pristatė projektų veiklas, papasakojo apie sektorių bendradarbiavimo privalumus ir iššūkius.

Pakviesti pranešėjai pristatė tyrimų, praktikos ir politikos sąsajas darbe su jaunimu, darbo su jaunimu kokybės kėlimo, tarpsektorinio bendradarbiavimo, komunikacijos skirtingoms auditorijoms, verslo ir NVO partnerystės, socialinių tyrimų planavimo ir organizavimo temas.

Susipažinti su forumo pranešimais galite čia:

  • Nerijus Miginis „Tyrimai, praktika ir politika“ pdf >
  • Nerijus Kriaučiūnas „Darbo su jaunimu kokybės kėlimas“ pdf >
  • Alexander Gibb „Kiek sektorių – tiek kelių?“ pdf >
  • Neformalaus ugdymo namai „Making Good Deeds Profitable“ pdf >
  • Ramunas Burokas „Self-E“ pdf >
  • Giedrė Plepytė „Socialinių tyrimų planavimas ir organizavimas“ pdf >
  • Eglė Venckutė „Cross Over“ etapai“ pdf >

Forumas skirtas nevyriausybinių organizacijų atstovams, valstybinių ar savivaldybių organizacijų darbuotojams, verslo organizacijoms, siekiančioms sektorių bendradarbiavimo ir norinčioms stiprinti jaunimo sritį Lietuvoje ir visoje Europoje.

Strateginių partnerysčių forumas „Cross Over“ – ilgalaikio tarptautinio projekto dalis. Jį įgyvendina Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) kartu su 5 Europos Sąjungos valstybių narių (Latvijos, Čekijos, Vengrijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos) nacionalinėmis agentūromis. Forumo dalyviams bus suteikta galimybė dalyvauti tarptautiniuose mokymo kursuose Kroatijoje gruodžio mėnesį.

|