2015 m. balandžio 30 d. termino finansuoti projektai jaunimo srityje

2015 m. liepos 07 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2015 m. liepos 3 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2015 m. liepos 7 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-34, buvo priimtas sprendimas dėl 46 projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 2015 m. balandžio 30 d. terminui pateiktiems projektams.

Kviečiame susipažinti su finansuotų ir nefinansuotų projektų sąrašais:

  • Finansuotų projektų sąrašas xlsx >.
  • Nefinansuotų projektų sąrašas xlsx >.

2015 m. balandžio 30 d. terminui buvo galima teikti paraiškas 1 pagrindiniam veiksmui – jaunimo mainams, Europos savanorių tarnybai, jaunimo darbuotojų mobilumui; 2 pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje ir 3 pagrindiniam veiksmui – struktūrinio dialogo projektams. Iš viso gautos 194 paraiškos. Finansavimas skirtas 46 projektams

|