Skelbiame informaciją apie 2015 m. spalio 1 d. termino finansuotus projektus jaunimo srityje

2015 m. gruodžio 04 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2015 m. gruodžio 2 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2015 m. gruodžio 3 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-61, buvo priimtas sprendimas dėl 25 projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 2015 m. spalio 1 d. terminui pateiktiems projektams.

Finansuotų ir nefinansuotų projektų sąrašus rasite prisegtuose dokumentuose.

  • 2015 10 01 finansuojami projektai xlsx >
  • 2015 10 01 nefinansuojami projektai xlsx >

2015 m. spalio 1 d. terminui buvo galima teikti paraiškas 1 pagrindiniam veiksmui – jaunimo mainams, Europos savanorių tarnybai, jaunimo darbuotojų mobilumui; 2 pagrindiniam veiksmui – strateginėms partnerystėms jaunimo srityje ir 3 pagrindiniam veiksmui – struktūrinio dialogo projektams. Iš viso gauta 130 paraiškų. Finansavimas skirtas 25 projektams.

|