Skelbiami 2018 m. spalio 16 d. termino finansuoti ir nefinansuoti „Europos solidarumo korpuso“ projektai

2018 m. gruodžio 18 d.

Informuojame, kad, remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2018 m. gruodžio 7 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2018 m. gruodžio 18 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-94, buvo priimtas sprendimas dėl „Europos solidarumo korpuso“ projektų finansavimo.

Kviečiame susipažinti su sąrašais:

  • Finansuojami projektai xlsx >
  • Nefinansuojami projektai xlsx >

Taip pat remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2018 m. lapkričio 20 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2018 m. lapkričio 23 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-79, buvo priimtas sprendimas dėl „Europos solidarumo korpuso“ savanoriškos veiklos partnerysčių (2018–2020) projektų finansavimo.

Kviečiame susipažinti su sąrašais:

  • Finansuojami Korpuso savanoriškos veiklos partnerysčių (2018–2020) projektai xlsx >
  • Nefinansuojami Korpuso savanoriškos veiklos partnerysčių (2018–2020) projektai xlsx >
|