Skelbiami 2018 m. spalio 4 d. termino finansuoti ir nefinansuoti projektai „Erasmus+“ jaunimo srityje

2018 m. gruodžio 10 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2018 m. gruodžio 7 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2018 m. gruodžio 10 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-89, buvo priimtas sprendimas dėl 1, 2 ir 3 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 24 III-am terminui pateiktiems projektams.

  • Finansuojamų projektų sąrašas  xlsx >
  • Nefinansuojamų projektų sąrašas  xlsx >

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, gavusi  Europos Komisijos sutikimą dėl biudžeto, skirto finansuoti veiklas su Partnerėmis šalimis,  padidinimo, priėmė sprendimą papildomai finansuoti 6 projektus su Partnerėmis šalimis, kurie 2018-12-10 direktorės įsakymu Nr. Nr. 02-01a-89 buvo įtraukti į rezervinių projektų sąrašą. Papildomai finansuotų projektų sąrašas patvirtintas 2018-12-27 JTBA direktorės įsakymu Nr. 02-01a-98:

  • Papildomai finansuojamų projektų sąrašas xlsx >

Iš viso 1 pagrindiniam veiksmui buvo pateiktos 87 paraiškos, 2 pagrindiniam veiksmui – 9 paraiškos, 3 pagrindiniam veiksmui – 6 paraiškos.

|